. . .

Admitere 2023: Peste 2600 de locuri fără taxă la programele de licență și master. ULBS va acorda în plus 128 de burse de studiu (72 de burse pentru programul de licență și 56 pentru cel de master) 

În total, oferta educațională a învățământului cu frecvență (IF) la ULBS pentru anul universitar 2023-2024 cuprinde aproape 6000 de locuri pentru programele de licență și master, cu și fără taxă. Acestora li se adaugă cele 1000 de locuri alocate învățământului la distanță și alte 60 pentru învățământul cu frecvență redusă (IFR), destinate programelor de licență. 150 de locuri sunt alocate studiilor de master, în forma de învățământ la distanță (ID).

În acest an, vor fi organizate în premieră sesiuni de examene pentru două programe noi, unul de master, Psihologia muncii și organizațională.Diagnoză și intervenție ocupațională, la Facultatea de Științe Socio-Umane și altul de licență, Informatică economică – în limba engleză, la Facultatea de Științe Economice. Tot din seria programelor inițiate recent fac parte și programele de licență Balneofiziokinetoterapie și Medicină – în limba engleză, ambele dezvoltate în cadrul Facultății de Medicină.

Distribuția locurilor scoase la concurs de Ministerul Educației Naționale pentru anul universitar 2023-2024 le include și pe acelea cu destinație specială, după cum urmează:

LICENȚĂ:

  • 10 locuri destinate candidaților de etnie romă;
  • 61 locuri destinate candidaților care au absolvit licee din mediul rural;
  • 57 locuri destinate candidaților din Republica Moldova și diaspora;
  • 122 locuri destinate domeniilor prioritare;
  • 57 locuri destinate formării cadrelor didactice;

MASTER:

  • 5 locuri destinate candidaților de etnie romă;
  • 95 locuri destinate domeniilor prioritare;
  • 10 locuri destinate candidaților din Republica Moldova și diaspora.

În cifre, admiterea pe facultăți a sesiunii 2023 este structurată astfel:

FACULTATEA DE TEOLOGIE:

Licență – 108 locuri (din care 73 de locuri fără taxă)

Master – 57 de locuri (din care 42 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE DREPT:

Licență – 450 de locuri (din care 129 de locuri fără taxă)

Master – 342 de locuri (din care 84 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE:

Licență – 353 locuri (din care 211 locuri fără taxă)

Master – 191 de locuri (din care 118 locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE:

Licență – 777 de locuri (din care 296 locuri fără taxă)

Master – 382 de locuri (din care 189 locuri fără taxă)

FACULTATEA DE INGINERIE:

Licență – 735 de locuri (din care 474 de locuri fără taxă)

Master – 385 de locuri (din care 230 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE:

Licență – 333 de locuri (din care 184 de locuri fără taxă)

Master – 199 locuri (din care 131 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE MEDICINĂ:

Licență – 483 locuri (din care 150 de locuri fără taxă)

Master – 75 de locuri (din care 0 locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:

Licență – 209 de locuri (din care 140 de locuri fără taxă)

Master – 100 de locuri (din care 65 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECOMOMICE:

Licență – 510 de locuri (din care 192 de locuri fără taxă)

Master – 250 locuri (din care 142 de locuri fără taxă)

Pentru mai multe detalii privind calendarul admiterii, precum și pentru a accesa oferta educațională completă a ULBS, candidații au la dispoziție link-ul: https://admitere.ulbsibiu.ro/ .

 


Admitere 2023:Peste 2600 de locuri fără taxă la programele de licență și master. ULBS va acorda în plus 128 de burse de studiu (72 de burse pentru programul de licență și 56 pentru cel de master)

Detalii

Categorii:

Admitere Comunicate

Persoană contact:

Relatii Publice

Email contact:

relatii.publice@ulbsibiu.ro