. . .

Apel Proiecte de Cooperare ESAYEP 2021S-a lansat Apelul pentru Proiecte de Cooperare în Învăţământul Universitar, destinate consolidării cooperării instituţionale, în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Link-ul direct la Apel – https://www.eea4edu.ro/apel_he2021/

Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învăţământul universitar îl reprezintă modernizarea/inovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce priveste metodele de predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice

Candidatura, în limba engleză, se va completa online, utilizând instrumentul de aplicare disponibil la adresa www.eea4edu.ro.

Anexele obligatorii vor fi încărcate în platformă:

a) Tabelul cu bugetul detaliat solicitat;

b) Diagrama de activităţi;

c) Declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei solicitante;

d) În cazul existenţei unui partener VET din Elveţia, copia acordului de cooperare cu Liechtenstein

e) Planul de comunicare

Deadline: 25.10.2021 (ora 13.00) (ora RO).

Aplicanţi eligibili:

 • Instituţiile de învăţământ superior din România (care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior, ECHE) aplică la Operatorul de program (OP) în numele unui consorţiu compus din cel puţin 2 instituţii, care include cel puţin o entitate juridică dintr-un stat donator; aplicantul câştigător va deveni coordonatorul de proiect.

Parteneri eligibili:

 • Entităţi juridice stabilite în statele donatoare (SD) – Norvegia, Islanda și Liechtenstein – şi /sau statele beneficiare (SB) Instituţiile VET din Elveţia care au un acord specific de cooperare cu Liechtenstein.
 • Companii, IMM-uri, institute de cercetare, parteneri sociali, ONG-uri, care creaza o legatura intre oferta educationala si piata muncii.

Tipuri de proiecte:

1. Proiecte de cooperare strategică, care urmăresc să modernizeze sau să introducă elemente inovatoare în curriculum (rezultatele intelectuale sunt obligatorii)

2. Proiecte de cooperare de mici dimensiuni, care urmăresc schimbul de bune practici în ceea ce priveste metodele de predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice

NB: Proiectele care:

 1. a) vizează incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (incluzând populaţia de etnie roma),
 2. b) vizează democraţia si cetăţenia activă,
 3. c) îşi propun să realizeze o sinergie cu proiecte aprobate în cadrul Programelor: Cercetare, Dezvoltarea afacerilor, Inovare şi Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Energie Regenerabilă, Eficienţă Energetică sau Securitate Energetică,
 4. d) îşi propun să dezvolte practici si instrumente inovatoare de invătare/predare în era digitală (ex. dezvoltarea de platforme educationale online/ metode de învăţare la distanţă destinate studenţilor şi cadrelor didactice, etc.),

vor fi încurajate prin acordarea în cadrul evaluării a unor puncte de prioritate (maxim 10 puncte acordate pentru fiecare prioritate a, b, c şi maxim 20 de puncte în cazul d). Punctele de prioritate nu vor fi acordate decat in cazul in care proiectul a obtinut punctajul minim conform criteriilor de calitate. Pentru mai multe detalii,consultaţi Ghidul Candidaţilor 2021.

 

Tipuri de activităţi în proiecte:

Proiectele de cooperare, se pot adresa oricărui domeniu de studiu pot răspunde nevoilor de modernizare sau dezvoltare a noi curriculumuri prin crearea de rezultate intelectuale, cum ar fi: 

 • curriculumuri, resurse educaţionale deschise, noi intrumente IT de predare/învăţare sau evaluare, analize, studii, noi metodologii, recomandări de politici etc.
 • Module/programe integrate sau realizate în comun pentru studenţi
 • Programe de studii sau module de formare continuă pentru profesionişti

NB: în cazul proiectelor cu produse intelectuale, este recomandată organizarea„evenimentelor de multiplicare” pentru diseminarea şi transferul rezultatelor proiectului.

Următoarele activităţi pot fi organizate, de asemenea, în ambele tipuri de proiecte de cooperare: mobilităţi scurte pentru persoane, daca sunt relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului:

 • Întâlniri de management de proiect
 • Mobilităţi pe termen scurt pentru studenţi
 • Programe intensive de studiu (“Şcoli de vară”)
 • Evenimente comune de formare pe termen scurt a personalului

Durată:

Durata minima: 6 luni

Durata maxima: 19.5 luni

Proiectele pot începe în perioada 15.02.2022 – 31.05.2022 și se vor finaliza la data de 30.09.2023

 

Buget total alocat: 1.500.039 Euro

Buget per proiect: minim 20.000 Euro – maxim 200.000 Euro

 

Tipuri de costuri eligibile:

 1. Managementul şi implementarea proiectului
 2. Transport
 3. Sprijinul individual (subsistenţa) pentru participanţii în activităţi transnaţionale
 4. Produse intelectuale
 5. Evenimente de multiplicare (numai pentru proiectele de cooperare strategică)
 6. Costuri excepţionale (costuri reale)
 7. Sprijin pentru nevoi speciale

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.eea4edu.ro, până la data de 10.01.2022

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi Ghidul Candidatilor 2021

Website: www.eea4edu.ro

 


/

Detalii

Categorii:

Internationalizare Parteneriate Proiect

Domenii:

General

Persoană contact:

Ioana Mircea

Email contact:

dep.externe@ulbsibiu.ro

Link1:

https://www.eea4edu.ro/apel_he2021/

Link2:

https://www.eea4edu.ro/

Link3:

http://app.eea4edu.ro/users/login