. . .

CA al ULBS a aprobat desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor și a procesului de admitereConsiliul de Administrație al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a aprobat completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de disertație cu o serie de prevederi impuse de Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România.

Astfel, pentru anul universitar 2019-2020, examenele de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de disertație se pot desfășura și online, în conformitate cu prevederile unei proceduri ce urmează a fi aprobată de către Senatul universitar. Examenele desfășurate online vor fi  înregistrate integral, pentru fiecare candidat în parte, și arhivate la nivelul facultății.

În ceea ce privește admiterea 2020 la ULBS, procesul va presupune utilizarea unei aplicații web ce permite înregistrarea dosarelor candidaților în cele două sesiuni de admitere, generarea clasamentelor, înscrierea la examinare, notarea probelor, gestionarea confirmărilor și a retragerilor de dosare, refacerea clasamentelor, emiterea rapoartelor specifice pentru afișarea rezultatelor, precum și exportul candidaților validați sau admiși în aplicația națională de gestiune a școlarității University Management System (UMS).

În cadrul procesului de admitere online, fiecare facultate va publica, atât pe site-urile proprii, cât și pe cel al universității, informații privind modul de înscriere online, infrastructura de îndrumare și sprijin pentru înscriere aflată la dispoziția candidaților, rezultatul validării dosarelor candidaților, rezultatele concursurilor/examinărilor, precum și rezultatele finale ale admiterii.

În situația în care admiterea la un anumit program de studii presupune probe de concurs (scrise sau orale), fiecare facultate va asigura organizarea probelor de concurs cu respectarea normelor de distanțare socială și a reglementărilor legale în vigoare, precum și cu respectarea măsurilor ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19.

Pentru studiile universitare de doctorat, informațiile privind procesul de admitere online vor putea fi consultate pe site-ul Școlii Doctorale a ULBS: http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/


CA al ULBS a aprobat desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor și a procesului de admitere