. . .

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2021/2022Ținând cont de situația pandemică și de măsurile dispuse în acest sens de autoritățile competente, cazarea în căminele administrate de  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu poate fi condiționată de dovada efectuării schemei complete de vaccinare (COVID 19), sau a trecerii prin boală.

Decizia în acest sens, va fi luată până la data de 10 septembrie, în funcție de contextul epidemiologic și de reglementările în vigoare și va fi comunicată prin afișare pe site-ul Universității.

Cei care solicită un loc în căminele administrate de Universitate sunt rugați să completeze cererea de cazare accesând linkul (în perioada 3.08.2021  – 31.08.2021, ora 23:59):

https://forms.gle/HdnrVw91fXxkEFhV7

Calendarul și detaliile procesului de cazare (conform Regulamentului privind cazarea în căminele studențești, art. 11, 12, 15, 17, 20)  sunt disponibile aici.

PerioadaActivitateaResponsabil
3.08.2021 - 31.08.2021,
ora 23:59
Completarea și transmiterea cererilor de
cazare
https://forms.gle/HdnrVw91fXxkEFhV7
Studenții admiși în anul I și
studenții înmatriculați în anii
II-VI
7 septembrieAfișarea pe site-urile facultăților a
componenței Comisiilor de Cazare pe
facultăți
Prodecani responsabili cu
activitățile studențești
8-9 septembrieAfișarea pe site-urile facultăților a
listelor de cazare
Comisiile de Cazare pe
facultăți
9 septembrieAfișarea pe site-ul ULBS a componenței
Comisiei Centrale de cazare
Prorector Studenți și Relația
cu Comunitatea
10 septembrieDepunerea contestațiilor
https://forms.gle/MkbKMCtyxt8fXsho8
Comisiile de Cazare pe
facultăți
13 septembrieAfișarea pe site-urile facultăților a
listelor de cazare după contestații
Comisiile de Cazare pe
facultăți
14 – 15 septembrieCompletarea și transmiterea
formularului de confirmare
https://forms.gle/xxEAj3fUqEMNkJT99
Studenții care confirmă
20 septembrieAfișarea listelor după confirmări și
completarea locurilor rămase libere la
facultăți
Comisiile de Cazare pe
facultăți
23 septembrieCazarea studenților din anii IV-VI și a
studenților masteranzi
Administratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
24 septembrie Cazarea studenților din anul IIIAdministratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
25 septembrieCazarea studenților din anul IIAdministratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
26 septembrie Cazarea studenților admiși în anul IAdministratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
28 septembrieAfișarea listelor după cazare și
completarea locurilor rămase libere
Comisia Centrală de cazare

Notă:
1. Pentru întrebări sau eventuale clarificări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa cazare.camine@ulbsibiu.ro
2. În procesul de cazare și redistribuire (până la ocuparea locurilor în cămine, în sesiunea de cazare de anul acesta) se
va ține cont doar de opțiunile de cazare precizate în cererea de cazare. În acest sens, vă rugăm să vă exprimați
opțiunile pentru toate căminele universității.
3. Doar cei care depun cerere de cazare în perioada 3.08.2021 – 31.08.2021, ora 23:59 vor putea participa la procesul
de cazare și redistribuire.


/

Detalii

Domenii:

General

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

prorector.studenti@ulbsibiu.ro

Link1:

https://campus.ulbsibiu.ro/ro/