. . .

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPTUL MUNCII 11-12 OCTOMBRIE 2019


| Prof.univ.dr.Marioara Țichindelean | tmsib@yahoo.com

„ Noile tehnologii, consecințe asupra raportului de muncă”

Ocrotirea muncii în era digitalizată. Despre necesitatea reevaluării conceptelor de „lucrător” și „subordonare”

Prof.univ.dr.Alexandru Athanasiu

Universitatea București, Facultatea de Drept

Asociația”Societatea de Dreptul Muncii și Securitate  Socială”:

Președinte de Onoare

Dimensiuni de drept internaţional privat ale pieţei muncii

Conf.univ.dr. Radu Bogdan Bobei

Universitatea din București, Facultatea de Drept

Platformele digitale și dreptul muncii: noi provocări și perspective

Dr.Giuseppe Casale

Director adjunct, director Școala de dezvoltare din Torino

Secretar general ISLSSL Centrul internațional de instruire al ILO, Italia

Considerații privind investigarea unor infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă

Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu

Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

 Preocupări recente la nivelul UE în legătură cu impactul noilor tehnologii asupra relațiilor de muncă

Dr.Diana-Elena Crumpănă

Ofițer politici și programe europene, DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia

Aspecte de noutate privind mijloacele materiale de probă în contextul noilor tehnologii

Prof.univ.dr.Luminița Elena Dima

Universitatea din București, Facultatea de Drept

Exercițiul drepturilor colective în contextul digitalizării

Prof.univ.dr.Raluca Dimitriu

Academia de Studii Economice București,  Departamentul de drept

Mobbing, bulling și alte forme de hărțuire morală în era digitalizarii

Asist.univ.dr.Alice Dobrinoiu

Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti, Facultatea de Drept

Senior Associate at Magda Volonciu & Associates

Sisteme informatice integrate în structurile de evidența persoanelor și stare civilă

Lect.univ.dr. Andreea Nicoleta Dragomir

Facultatea de Drept, Universitatea  ”Lucian Blaga” Sibiu

Noile tehnologii și dreptul la viață privată a salariatului

Drd. Georgiana Enache

Universitatea București, Facultatea de Drept

 Impactul noilor tehnologii asupra pieții muncii din România și Spania

                                                               Drd.Ioana Florea

Universitatea ”Titu Maiorescu”București, Facultatea de Drept

Problematica răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate angajatorului

Lect.univ.dr.Radu Florian Gheorghe

Universitatea” AGORA” din Oradea, Facultatea de Drept

Consimțământul în relațiile de muncă

Drd.Alexandru Georgescu

Institutul de Cercetari Juridice, „Andrei Radulescu” al Academiei Romane

Importanța formării profesionale în contextul dezvoltării sistemelor de inteligență artificială (IA)

Conf.univ.dr.Laura Georgescu

Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Drept

Munca prestata prin platforme digitale.Consecințe privind respectarea principiului egalității de tratament.

Conf.univ.dr. Monica Gheorghe

Universitatea”Lucian Blaga”Sibiu, Facultatea de Drept

Despre flexibilitatea locului de muncă în epoca digitală. Implicații juridice

Drd. Bogdan Ioniță

Facultatea de Drept, Doctorand Universitatea București

Munca decentă – reflecții asupra raportului de subordonare în cazul telemuncii

Dr.Mădălina Iordache

Universitatea din București, Facultatea de Drept – cadru didactic asociat

SCA Ciulei, Iordache, Morozov, Tulcea

Unele aspecte privind timpul de lucru în contextul tehnologiei actuale

Asist.univ.dr. Luiza Lungu

Facultatea de Drept, Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti

Noile tehnologii în relația de muncă: ce contează pentru justiția socială

Prof.univ.dr.Antonio Márquez Prieto-Spania

Universitatea din Malaga,Spania,Facultatea de Drept

 Considerații privind răspunderea penală specifică relațiilor de muncă în cazul noilor forme de derulare a raportului de muncă

Conf.univ.dr. Cristian Miheș

Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

Omul și ”noua ordine a muncii” – provocări și perspective

Prof.univ.dr.Claudia – Ana Moarcăș

Universitatea din București, Facultatea de Drept

Implicațiile comportamentului civic asupra raportului de serviciu

                                      Lect. univ. dr. Ana Mocanu-Suciu

Facultatea de Drept, Universitatea”Lucian Blaga”Sibiu

Regulamentul intern – între tradiție și modernitate

Conf.univ.dr.Daniela Moțiu

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Drept

Evoluția conceptului de sănătate și securitate în muncă în contextul noilor tehnologii

Conf.univ.dr. Carmen Constantina Nenu

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept

Considerații privind  responsabilitatea administratorului unei societăți.

Drd.Adriana Violeta Nistor

Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga”  Sibiu                              Scurte considerații privind impactul noilor tehnologii asupra aplicării Regulamentului 561/2006. Actualitate și perspective

Conf.univ.dr.Lavinia Onica Chipea

Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

Considerații privind alienarea salariatului în industria 4.0.

Conf.univ.dr.Septimiu Panainte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept

Omul și ”noua ordine a muncii” – provocări și perspective

Lect.univ.dr.Manole Ciprian Popa

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

Noua reglementare a răspunderii administrativ-disciplinare a funcționarilor publici

Conf.univ.dr.Radu Razvan Popescu

Școala Națională de Studii Politice și Administrative București

Sinteză a jurisprudenței franceze privind atingerile care pot fi aduse vieții private a salariaților prin intermediul noilor tehnologii

Conf.univ.dr.Radu Roxana Cristina

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Tehnologie modernă în litigiile civile: Panaceu sau patul lui Procust?

Prof.univ.dr.Remco (C.H.) van Rhee –Olanda

Universitatea din Maastricht, Olanda

Reprezentarea colectivă a lucrătorilor prin intermediul aplicațiilor mobile

Conf.univ.dr.Felicia Roșioru

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Economia colaborativă a platformelor electronice: noi provocări, noi protecții

Prof.univ.dr. Jean Michel Servais

Profesor invitat al Universității din Gérone, Președintele de Onoare al Societății Internaționale de Drept al Muncii și de Securitate Socială, Fost Director al Biroului Internațional al Muncii, Elveția

Subordonarea unui telelucrător în dreptul muncii din Polonia

Prof.univ.dr.Jakub Stelina

Universitatea din Gdansk, Polonia

Telemunca cadrelor didactice și de cercetare din învățământul superior – în fapt și în drept

Conf.univ.dr.Ana Ștefănescu

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice Sociale și Politice

Discriminarea prin Algoritm

Prof.univ.dr.Charles Szymanski

Vytautas Magnus University, Lituania

Utilizarea semnăturii electronice in raporturile de muncă

Lect.univ.dr.Traian Tunsoiu

Universitatea din București, Facultatea de Drept

 Protecția datelor cu caracter personal în raporturile de muncă

Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean

Universitatea”Lucian Blaga”din Sibiu, Facultatea de Drept

Asociația”Societatea de Dreptul Muncii și Securitate  Socială”:

Președinte

Comentarii referitoare la noua reglementare europeană privind transparența condițiilor de muncă

Prof.univ.dr. Ovidiu Ținca

Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept

 

Consecințele utilizării noilor tehnologii asupra răspunderii reparatorii a subiectelor raporturilor juridice de muncă

Conf.univ.dr.Gabriel Uluitu

Universitatea ”Nicolae Titulescu” din Bucuresti, Facultatea de Drept

Ocrotirea muncii în era digitalizată. Despre necesitatea reevaluării conceptelor de „lucrător” și „subordonare”

Lect.univ.dr.Anamaria Vlăsceanu

Universitatea din București, Facultatea de Drept

 Clauze speciale în cadrul contractelor individuale de munca atipice

Prof.univ.dr.Magda Volonciu

Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti, Facultatea de Drept


CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPTUL MUNCII 11-12 OCTOMBRIE 2019

Detalii

Categorii:

Conferință

Domenii:

Drept

Locaţie:

Facultatea de Drept, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.34

Dată de început:

11/10/2019

Dată de încheiere:

12/10/2019

Persoană contact:

Prof.univ.dr.Marioara Țichindelean

Email contact:

tmsib@yahoo.com