. . .

Convocator si Ordinea de zi Sedinta ordinara a Senatului 19-20 aprilie 2021 vot electronicStimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,
În baza prevederilor Art. 4925 alin (2) si (8) si (14) coroborat cu prevederile 5627 alin (1) si (2) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința
Senatului din data de 29.10.2020,

Se convoacă ședința ordinară a Senatului ULBS cu exercitarea votului prin mijloace electronice
referitor la ordinea de zi de mai jos.

Votul electronic se va desfășura în perioada 19-20 aprilie 2021, începând cu ora 08:00.
Termenul limită: data 20 aprilie 2021, ora 14:00.


Convocator si Ordinea de zi Sedinta ordinara a Senatului 19-20 aprilie 2021 vot electronic