. . .

Mobilitati ESAYEP-SEESelecție granturi de mobilităţi ale Programului ESAYEP,

pentru anul universitar 2018/2019

Dorim să vă informăm că perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru mobilităţile de formare ESAYEP-SEE a fost prelungită.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 iunie 2018.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu implementează proiectul de mobilități finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Astfel vă supunem atenţiei următoarele informaţii privind selecția personalului administrativ pentru mobilităţi formare disponibile pentru anul universitar 2018 – 2019.

Numărul de locuri de mobilităţi de formare ESAYEP-SEE este de 6 locuri.

Universităţile partenere din Norvegia, la care se pot desfăşura mobilităţi de formare ESAYEP-SEE, în anul academic 2018/2019,  precum şi numărul de locuri alocate se regăsesc în tabelul de mai jos:

Universitate/Cod Erasmus

Domeniu de predare/formare

STT (formare)

MF Norwegian

School of Theology

N OSLO40

 

 

S – Other service activities 

2 x 7 zile

(2 zile transport) 

 

J – Information and communication

1 x 7 zile (2 zile transport)

Volda University College N VOLDA01

 

P – Education

1 x 7 zile (2 zile transport) 

University College of Southeast Norway 

N KONGSBE02

 

J – Information and communication

1 x 7 zile (2 zile transport)
 

P – Education

1 x 7 zile (2 zile transport)

SELECŢIA Personalului administrativ

Comisia de Selecţie, formată din cel puțin trei membri vor evalua dosarele de candidatură.

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

–         Formular de candidatură

–         CV Europass/ Activitate profesionala

–         Scrisoare de intenţie/motivație

–         Raport al activităţii internaţionale din anul anterior depunerii cererii

–         draft Staff Training Mobility Programme

 

Dosarele de candidatură se vor depune la Serviciul pentru Relaţii Internaţionale şi Programme Comunitare până la data de 15 iunie 2018

Criteriile de selecție

STT – mobilităţi de formare 

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

  • identificării eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale ULBS, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;
  • analizării rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Lucian Blaga din Sibiu;
  • contribuţiei anterioare în dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul de formare solicitat (rezultă din scrisoarea de intenţie/ cererea tip / raport de internationalizare);
  • se va respecta principiul diversităţii domeniilor de formare
  • promovării imaginii Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

Calendar:

Etapa I: 23 mai – 15 iunie – depunerea dosarelor de candidatură la SRIPC

Etapa II: 18 iunie 2018 – evaluarea dosarelor

Etapa III: 19 iunie 2018 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 20 – 26 iunie 2018 – depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 27 iunie 2018 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.


Mobilitati ESAYEP-SEE

Detalii

Categorii:

Competitie Internationalizare Mobilități

Domenii:

General

Persoană contact:

Ioana Mircea

Email contact:

ioana.mircea@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

Staff-Training-Mobility-STT-2018-2019-ESAYEP.docx