. . .

Parteneriat de practică semnat de Facultatea de Științe Economice din cadrul ULBS, cu Ministerul FinanțelorStudenții Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu vor avea posibilitatea de a efectua stagii de practică în cadrul Ministerului Finanțelor, în urma unui protocol de colaborare semnat între cele două instituții.

Conform protocolului, în fiecare an universitar, Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi structurile subordonate acesteia va pune la dispoziție 50 de locuri de practică pentru studenţii şi masteranzii Facultății de Știinţe Economice, însă acest număr va putea fi modificat prin act adiţional, la solicitarea uneia dintre părţi.

”Considerăm acest parteneriat unul extrem de important pentru noi, prin prisma efectelor virtuoase pe care un acord cu un partener strategic prestigios din mediul public, le poate avea. Îi mulțumesc d-lui Radu Dobre, Sef administratie Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, pentru deschidere și susținerea acestui demers”, a declarat conf.univ.dr. Cristina Tănăsescu, decanul Facultății de Științe Economice.

“Încheierea acestui Contract-cadru marchează reluarea colaborării dintre instituţia noastră şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.

Avem certitudinea că vom putea veni în faţa studenţilor cu informaţii utile atât în cadrul procesului de învăţământ cât şi ulterior în carieră şi în viaţă. De asemenea, dorim să le oferim studenţilor economişti posibilitatea de a desfăşura stagii de practică în cadrul instituţiei noastre, dar şi să contribuim activ la adaptarea programelor de licenţă şi masterat la cerinţele actuale de pe piaţa muncii. Considerăm necesară dezvoltarea acestei colaborări, în condiţiile în care Facultatea de Ştiinţe Economice reprezintă principalul furnizor de specialişti pentru fiscul sibian, peste 50% dintre actualii angajaţi ai instituţiei fiind absolvenţi ai acestei facultăţi. În acest context, amintim că doamna Preşedinte ANAF Mirela Călugăreanu, care ne-a susţinut cu ocazia încheierii acestui parteneriat, a urmat cursurile şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, obţinând în anul 2017 titlul de doctor.

Îi mulţumim doamnei Decan Cristina Tănăsescu pentru iniţierea acestui demers, deosebit de oportun în contextul în care, în prezent Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a iniţiat un proces de recrutare destinat întineririi resursei umane. Considerăm că atragerea unor tineri specialişti va contribui substanţial la implementarea cu succes a Strategiei digitale 2021-2025, destinată transformării ANAF într-o organizaţie digitală, în scopul creșterii eficienței în colectare și facilitării interacțiunii dintre administrația fiscală și contribuabili”, a declarat Radu Dobre, Sef administratie Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu.

Parteneriatul se va întinde pe durata a doi ani și se va prelungi automat, în cazul în care niciunul dintre parteneri nu va solicita încheierea lui.

”Universitatea a fost permanenț conectată la mediul de afaceri local, prin semnarea de parteneriate cu companiile private, însă sectorul public este un partener la fel de important pentru noi. ULBS își dorește să furnizeze oameni bine pregătiți atât pentru mediul privat cât și pentru instituțiile statului, iar prin parteneriatul semnat de Facultatea de Științe Economice ne dorim să răspundem necesității de pregătire a viitorilor specialiști în finanțe publice”, a precizat prof.univ.dr. Sorin Radu, rectorul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Primii studenți și masteranzi vor începe stagile de practică în cadrul MF începând cu anul universitar 2021-2022.


/

Detalii

Categorii:

Parteneriate

Domenii:

Economie

Persoană contact:

Cristina Tanasescu

Email contact:

cristina.tanasescu@ulbsibiu.ro