. . .

Pentru libertatea academicăPunctul de vedere al ULBS față de votul Senatului privind modificarea Legii Educației Naționale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este fidelă principiilor academice fundamentale ale libertății de gândire și de exprimare. Ce este valid academic poate fi decis exclusiv în comunitatea de cercetare, în niciun caz de vreun actor politic. Pe acest principiu s-au construit, de aproape un mileniu încoace, toate marile universități ale lumii și pe acest principiu se construiește și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Cele două libertăți (de gândire și de exprimare) sunt, pentru noi, non-negociabile. Iar a decide prin vot politic că educația de gen nu poate constitui o disciplină academică de studiu, ba, mai mult, a criminaliza educația de gen și orice referire la identitatea de gen în școli și în universități reprezintă o intruziune majoră a politicului în mediul academic.

În primul rând, ea discriminează și vulnerabilizează și mai mult categorii umane a căror existență zilnică e marcată adeseori de tensiune și de nesiguranță. În al doilea rând, o astfel de inițiativă invalidează diversitatea umanului – adică însăși rațiunea de a fi și obiectul de studiu ale tuturor științelor umaniste. În al treilea rând, ea periclitează și fragilizează întregi câmpuri disciplinare care analizează identitatea și reprezentările de gen, cu implicații perturbatoare în toate domeniile (de la limbi și literaturi până la sociologie, psihologie și medicină) și la toate nivelurile de studii (licență/masterat/doctorat). În al patrulea rând, dat fiind că acest gest periclitează aplicarea unor drepturi umane elementare, el pune sub semnul întrebării angajamentul României în toate tratatele europene și convențiile internaționale privind drepturilor omului la care țara noastră a aderat.

Principalul rost al unei universități (și al educației în ansamblul său) este dezvoltarea gândirii critice. Iar impunerea prin lege a unui mod obligatoriu de a gândi umanul este contrariul gândirii critice. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu nu poate accepta niciun atentat la adresa gândirii critice și nu va abdica de la misiunea ei de a proteja libertatea de reflecție de varii interese de moment.

Pledăm, prin urmare, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului, a libertăților mediului academic și a intereselor de reprezentare externă ale României, prin renunțarea la inițiativele legislative contrare valorilor umane și academice pe care le promovăm!

Conducerea Universității “Lucian Blaga” din Sibiu


Pentru libertatea academică

Detalii

Categorii:

Comunicat conducere Punct de vedere

Persoană contact:

Teodor Boanta

Email contact:

teodor.boanta@ulbsibiu.ro