. . .

Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor Rezultate Etapa IIIAnunțăm rezultatul Interviului (Etapa III în procesul de evaluare) care s-a derulat în perioada 13-17 decembrie 2018. Rezultatele sunt anunțate pe baza numărului de înregistrare a Dosarului de candidatură.

Menționăm faptul că, în conformitate cu Metodologia, sunt declarați admiși la această etapă doar candidații care au obțimut 50 de puncte la interviu.

De asemenea, pentru fiecare candidat precizăm temele secundare (TS) care sunt validate în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați de proiectul Start-UP Hub (măsurile propuse vor fi urmărite în procesul de implementare a startup-urilor), astfel:

TS1 – măsuri ce promovează concret dezvoltarea durabilă;

TS2 – activități ce promovează concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

TS3 – măsuri ce promovează concret inovarea socială;

TS4 – măsuri ce promovează concret utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;

TS5 – măsuri ce promovează concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice.

Felicitări tuturor candidaților și succes pe mai departe!

Urmează etapa de Finalizare și selecție a planurilor de afaceri. Rezultatele finale le vom anunța joi, 20 decembrie sau cel târziu vineri 21 decembrie!

Echipa Start-UP HUB


Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor Rezultate Etapa III

Detalii

Categorii:

Antreprenoriat Proiect

Domenii:

General

Persoană contact:

Livia Ilie

Email contact:

livia.ilie@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

Rezultate-interviu.pdf

Fişier 2:

REZULTATE-CONTESTATII-ETAPA-A-III.pdf