. . .

ULBS a aprobat Planul de măsuri pentru desfășurarea noului an universitar. Cursurile se vor relua față în față, cu respectarea măsurilor de prevențieSenatul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a aprobat Planul de măsuri  pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 în anul universitar 2021-2022. Decizia conducerii universității este aceea de a desfășura în format fizic toate activitățile didactice și administrative, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire, distanțare și igienă.

Astfel, în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu activitățile didactice (activități de predare, seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an, îndrumare elaborare lucrări de licență, de disertație, teze de doctorat, activități de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și alte activități didactice practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de învățământ) se vor desfășura prin participarea fizică la toate activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 1mp/student pentru  activitățiledidactice enumerate anterior. În situația în care nu se poate asigura suprafața minimă de 1mp/student, se va asigura distanțarea, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului.

Prin excepție, în situația în care infrastructura și resursele disponibile nu permit desfășurarea activităților didactice de curs prin participarea fizică cu formații de studiu mai mari de 80 studenți, conducerile facultăților vor solicita fundamentat Consiliului de Administrație desfășurarea activității în sistem online.

Biblioteca și cantina Universității „Lucian Blaga” din Sibiu își vor derula activitatea cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție pentru a preveni îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV2.

Întreg Planul de măsuri poate fi consultat la adresa: https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/090921/23_Plan%20de%20masuri%20an%20univ%202021-2022_Senat_sept2021.pdf

 


ULBS a aprobat Planul de măsuri pentru desfășurarea noului an universitar. Cursurile se vor relua față în față, cu respectarea măsurilor de prevenție

Detalii

Categorii:

COVID-19

Domenii:

General

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro

Link1:

https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/090921/23_Plan%20de%20masuri%20an%20univ%202021-2022_Senat_sept2021.pdf