. . .

ULBS a câștigat și va implementa proiecte de 1,87 milioane leiUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va derula un număr de șase proiecte pentru dezvoltarea calității învățământului universitar, valoarea totală a acestora fiind de 1,87 milioane lei. Cele șase proiecte au fost câștigate de ULBS în cadrul competiției derulate de Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) și finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat – FDI 2020.

Proiectul cu cea mai mare valoare finanțată (360.000 lei) este Strengthening the Bridge of Sustainable International Cooperation, coordonat de prof. univ. dr. Marian Ioan Țiplic și care urmărește internaționalizarea învățământului superior din România.

Un alt proiect,  ULBS – o șansă la învățământul superior, o șansă la integrare socială a tinerilor, își propune creșterea echității sociale în vederea incluziunii și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv a celei privitoare la consilierea în carieră). Valoarea lui este de 310.000 lei și este coordonat de lector univ. dr. Felicia Morândău.

În domeniul protecției mediului, ULBS va derula proiectul Cercetare de excelență pentru evaluarea și monitorizarea poluanților emergenți în ecosistemele active continentale. Valoarea finanțată este de 350.000 lei, iar directorul de proiect este prof.univ. dr. Angela Bănăduc.

Ferma didactică de la Rusciori va beneficia de un proiect finanțat cu 330.000 lei, prin proiectul câștigat de prof. univ. dr. ing. Romulus Iagăru, Diversificarea, îmbunătățirea calității și sustenabilitatea activităților în vederea asigurării unei funcționări în bune condiții a bazei de practică – ferma didactică Rusciori.

Educația antreprenorială continuă să fie una din direcțiile prioritare pentru ULBS, iar în acest scop va fi implementat proiectul conf. univ. dr. Camelia Budac, EduHub – Societate antreprenorială Studențească a ULBS, în valoare de 200.000 lei.

Cel de-al șaselea proiect, care va fi derulat sub coordonarea prof. univ. dr. Livia Ilie, se va axa pe îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. E vorba despre EDU-QUAL: Educație de calitate la ULBS, pentru implementarea căruia vor fi alocați 320.000 lei.


ULBS a câștigat și va implementa proiecte  de 1,87 milioane lei

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

General

Persoană contact:

Teodor Boanta

Email contact:

teodor.boanta@ulbsibiu.ro