. . .

ULBS lansează cea mai mare competiție internă de granturi de cercetare din RomâniaPrin hotărârea Consiliului de Administrație din 5 august 2020, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a alocat aproape 1.000.000 euro pentru competiția de Granturi de Excelență ULBS-HPI-ERG. Este cea mai mare competiție de granturi interne (finanțate din resurse proprii) organizată până în prezent de vreo universitate românească, atât prin bugetul total al competiției, cât și prin sumele alocate fiecărui grant.

Astfel, se estimează că din bugetul competiției vor fi finanțate șase granturi de excelență, al căror buget individual va depăși suma de 150.000 euro. Cele șase granturi vor fi repartizate după cum urmează: 3 pentru științele naturii, științele exacte și științele inginerești, 2 pentru științele sociale și 1 pentru științele umaniste.

Granturile vor fi finanțate din donația Hasso Plattner acordată Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, mai exact din fondurile Centrului de Transfer de Cunoaștere HPI-ULBS. Indicatorii de rezultat ai competiției vizează crearea de noi locuri de muncă pentru tinerii cercetători, publicarea de lucrări în reviste internaționale de top, dar și atragerea prin participarea la competițiile naționale și internaționale de cercetare a unor fonduri cu o valoare cel puțin egală acelora primite din partea ULBS.

Scopul general al competiției ULBS-HPI-ERG este încurajarea nucleelor de excelență din ULBS pentru o mai bună afirmare a acestora atât pe plan internațional, cât și în mediul non-academic. „Așa cum am promis încă dinainte de a-mi începe mandatul, vom stimula performanța și vom cultiva meritocrația. Universitatea noastră dispune de foarte multe resurse competitive pe zona de cercetare. Trebuie doar ca acestea să fie identificate corect și stimulate corespunzător”, a declarat prof. univ. dr. Sorin Radu, Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

În acest sens, Granturile de Excelență se înscriu într-o serie mai amplă de acțiuni pe care conducerea ULBS le-a luat în ultimele luni pentru stimularea activității de cercetare la nivelul instituției. Aceste acțiuni mai includ Competiția de granturi interne (cu un buget de aprox. 125.000 euro), investițiile în Laboratorul de Biologie Moleculară (aprox. 250.000 euro), precum și finanțarea centrelor de cercetare recunoscute la nivelul ULBS (aprox. 600.000 euro). Toate aceste acțiuni sunt finanțate din donația Hasso Plattner.

Categorii: Cercetare

Domenii: Științele naturii, Științe exacte, Științe inginerești, Științe sociale, Științe umaniste

Persoană contact: Andrei Terian

E-mail: andrei.terian@ulbsibiu.ro

Adobe Reader Pachet-de-informatii-Granturi-de-excelenta-ULBS-HPI-ERG-2020


/