. . .

ULBS reia cursurile cu participare fizicăConducerea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu a decis ca începând cu data de l7 ianuarie 2022, în cadrul ULBS activitățile didactice să se desfășoare după scenariul 2 reglementat de Ordinul MEC/MS nr.5338/1082/01.10.2021, cu participare în sistem ”mixt” astfel:

– activitățile didactice (activități de predare, seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an, îndrumare elaborare lucrări de licență, de disertație și alte activități didactice practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de învățământ) se vor desfășura prin participarea fizică a tuturor studenților/cursanților aflați la ciclurile universitare de licență și master și toate formele de învățământ, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Scenariul de organizare și desfășurare a activității didactice se actualizează în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2 apărute în cadrul unei grupe de studiu.

Planul de măsuri integral poate fi consultat accesând link-ul: https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/161221/26_Addendum%20Plan%20de%20masuri_Senat_16.12.2021.pdf

 


ULBS reia cursurile cu participare fizică

Detalii

Categorii:

COVID-19

Domenii:

General

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro

Link1:

https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/161221/26_Addendum%20Plan%20de%20masuri_Senat_16.12.2021.pdf