. . .

UniverCity - Dezvoltare locală prin proiecte comunitare de cercetareUniversitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a organizat în zilele de 16 și 18 octombrie 2022 la Sibiel și respectiv Sibiu, evenimente de prezentare publică a rezultatelor Proiectelor Comunitare de Cercetare implementate în cadrul primei competiții locale derulate prin proiectul UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community.

Publicul prezent la evenimente a avut ocazia să afle modul în care echipe mixte formate din reprezentanți ai comunității și ai mediului academic colaborează în cadrul unor proiecte de cercetare pentru a sprijini dezvoltarea comunităților locale în rezolvarea unor probleme la scară mică. Au fost prezentate rezultatele celor trei proiecte câștigătoare în cadrul primei runde de competiții, proiecte care s-au derulat pe perioada 01 martie – 31 august 2022 și care în faza de implementare au beneficiat de finanțare din partea proiectului UniverCity și de asistență tehnică din partea unor experți:

  • Proiect ”DA pentru Educație!” / Coordonator Asist. univ. dr. Oana Elena Rădăcină, ULBS & Asociația de Poveste Sibiu. Scopul proiectului: prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilor din 3 centre rezidențiale din Sibiu.
  • Proiect ”Relevanța biodiversității plantelor melifere în extinderea și eficientizarea apiculturii din arealul satului Sibiel, județul Sibiu” / Coordonator Șef. lucr. dr. Iuliana Antonie, ULBS & comunitatea locală Sibiel. Scopul proiectului: identificarea situației sectorului apicol din zona arealului localității Sibiel – Mărginimea Sibiului, evidențierea florei melifere a zonei și completarea bazei de date cu privire la potențialul melifer al județului Sibiu, analiza sortimentelor de miere din stupinele localității Sibiel, educarea socio-economică a populației din mediul rural în vederea eficientizării apiculturii locale.
  • Proiect ”Studiu privind calitatea apei din localitatea Sibiel, județul Sibiu” / coordonator Șef. lucr. dr. Petronela-Bianca Vecerdea, ULBS & comunitatea locală Sibiel. Scopul proiectului: monitorizarea calității apei din satul Sibiel, din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic, în vederea stabilirii calității apei în funcție de scopul folosinței.

UniverCity promovează inovarea și schimbul de experiență și know-how, prin cooperarea diverselor organizații, atât la nivel de politici cât și la nivel de practici educaționale și de cercetare aplicativă. Recomandările și seturile de instrumente dezvoltate în cadrul proiectului sunt diseminate în mediul academic și în alte grupuri de interese, la nivel local, regional, național și european. Proiectul UniverCity Strategic Partnerships of Higher Education for Community este finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271)/. Din consorțiul proiectului fac parte: Sofia University St Kliment Ohridski – Bulgaria (coordonator), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – România, Psiquadro Societa Cooperativa – Italia, Research & Training Point Foundation – Bulgaria și British Council Bulgaria (partener asociat).

Echipa de proiect UniverCity


/

Detalii

Categorii:

Cercetare Comunitate locala

Domenii:

General

Persoană contact:

Roxana Săvescu

Email contact:

roxana.savescu@ulbsibiu.ro

Link1:

https://grants.ulbsibiu.ro/univercity/