. . .

ULBS a aprobat noul Regulament de acordare a burselor, care include ultimele prevederi legislative  

Raportat la vechiul regulament, principalele modificări cuprinse în noul Regulament de acordare a burselor vizează cuantumul burselor, criteriile de acordare și modul de repartizare Astfel, cuantumul burselor de performanță de tip I ( fostele burse de merit și performanță) va crește de la la 700 și respectiv 800 de lei, la 1200 lei, cu un prag al rezultatelor stabilit la media 8,50 pentru ciclul de licență și 9,50 pentru cel de master, iar acelea de performanță de tip II ( fostele burse de excelență științifică) vor atinge un cuantum de 1500 lei. Tot în valoare de 1500 de lei vor fi și bursele speciale (acordate pentru performanțe cultural-artistice și activități extracurriculare și de voluntariat) și cele pentru performanță sportivă, în timp ce bursele sociale au fost majorate la 580 de lei la 900 lei. O categorie separată o constituie bursele sociale ocazionale, în valoare de 1000 lei, acordate în baza documentelor justificative pentru îmbrăcăminte și încălțăminte,  maternitate sau deces al unui membru al familiei, conform Regulamentului.

De asemenea, universitatea mai acordă și bursele de excelență olimpică I/ internațională (pentru studenții care au obținut premii la olimpiade internaționale pe parcursul anilor de liceu), cuantumul lor fiind stabilit prin ordin de ministru,  precum și bursele ULBS. O altă modificare importantă se referă la schimbarea perioadei de acordare – bursele se acordă pe durata unui an, cu excepția burselor sociale ocazionale.

O modificare importantă apare acolo unde noul criteriu ia în calcul venitul net  lunar pe membru de familie obținut în ultimele 12 luni calendaristice și nu în ultimele 3 luni, cum prevedea fostul Regulament. Studenții vor completa o cerere de acordare a bursei sociale, cu toate veniturile realizate de membrii familiei lor, precum și o declarație pe proprie răspundere că datele înscrise sunt corecte. Actele doveditoare nu mai sunt necesare pentru veniturile realizate de membrii familiei, pentru că verificarea acestor venituri se va realiza prin platforma PatrimVen, deținută de ANAF.

De asemenea, studenții care nu declară niciun venit, sau cei care au unul sau ambii părinți plecați în străinătate, își vor susține declarațiile cu un raport de anchetă socială, întocmit de primăria de pe raza domiciliului.

Noul Regulament de acordare a burselor disponibil aici https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/241123/10_Regulament%20burse%20studentesti_Senat_nov2023.pdf a fost dezbătut la nivel de ULBS atât în forurile sale decizionale, cât și împreună cu Asociațiile Studențești și cu studenții reprezentanți în Consiliile facultăților și Senat.

Calendarul de acordare a burselor este disponibil aici: https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/241123/11_Calendar%20acordare%20burse_Senat_nov2023.pdf.

 

 

 

 

 


ULBS a aprobat noul Regulament de acordare a burselor, care include ultimele prevederi legislative 

Detalii

Persoană contact:

relatii publice

Email contact:

relatii.publice@ulbsibiu.ro