. . .

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu aderă la Consorțiul UNIVERSITARIAÎn data de 3 septembrie 2021, Consiliul de Administrație al UNIVERSITARIA a votat în unanimitate pentru includerea ULBS în consorțiu. Întemeiat în anul 1996, Consorțiul UNIVERSITARIA reprezintă cea mai prestigioasă alianță de universități din România, cuprinzând Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Craiova.

Consorțiul UNIVERSITARIA și-a asumat în mod constant drept scop colaborarea partenerilor pentru ridicarea nivelului cercetării științifice și a activității didactice, în vederea recunoașterii naționale și internaționale a prestigiului acestora și a clasificării lor în categoria universităților de referință în Europa, inițierea îmbunătățirii cadrului legislativ al desfășurării învățământului superior și a cercetării științifice universitare, precum și definirea unitară a programelor de studii universitare și a standardelor minime pentru acestea, a titlurilor și calificărilor dobândite în urma absolvirii lor.

„Intrarea în Consorțiul UNIVERSITARIA marchează un moment definitoriu pentru istoria universității noastre. Acest act constituie în egală măsură o recunoaștere, o oportunitate și o obligație: o recunoaștere, pentru că în acest fel am fost validați la modul cel mai oficial ca una dintre universitățile de elită ale României; o oportunitate, pentru că vom avea ocazia și chiar ne dorim să ne implicăm mai mult în elaborarea de strategii comune, propuneri și soluții în domeniul legislației și al reglementărilor învățământului superior românesc; dar și o obligație, pentru că acest nou statut antrenează o serie de responsabilități academice, administrative și etice, pe care, însă, sunt convins că avem capacitatea să le îndeplinim într-o manieră performantă și onorabilă” a declarat Prof. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu aderă la Consorțiul UNIVERSITARIA

Detalii

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro