. . .

Update ULBS cu privire la înființarea unui campus profesional pentru învățământ dual în județul SibiuUniversitatea „Lucian Blaga” își exprimă recunoștința și satisfacția la aflarea veștii că reprezentanții partidelor politice din cadrul Consiliului Local Sibiu au reacționat cu celeritate pentru rezolvarea impasului în care s-a aflat proiectul privind înființarea unui campus profesional pentru învățământ dual în județul Sibiu.

Proiectul „PRODUAL – Consorțiu pentru învățământ dual”, finanțat prin PNRR, este un proiect strategic atât pentru dezvoltarea sistemului de învățământ sibian, cât și pentru întreaga comunitate sibiană, având potențialul de a capitaliza sinergic forțele mediului de afaceri, expertiza mediului universitar și preuniversitar și capacitatea administrativă a autorităților locale.

Înființarea acestui campus în Sibiu va conduce la:

 • Crearea de noi condiții și oportunități pentru realizarea de investiții în economia locală și afirmarea Sibiului ca pol de dezvoltare regională;
 • Dezvoltarea continuă a campusului și a infrastructurii aferente acestuia ca proprietate a Primăriei Sibiu;
 • Marketarea Sibiului ca zonă puternic industrializată, cu companii aflate în continuă căutare de forță de muncă specializată, care și-au exprimat în permanență disponibilitatea de a sprijini material și financiar această formă de învățământ;
 • Dezvoltarea infrastructurii liceelor partenere, precum și creșterea atractivității pentru forma de învățământ dual la nivelurile de calificare 3 și 4;
 • Crearea condițiilor pentru extinderea numărului de programe de licență în formă duală și înființarea unor programe de nivel master și doctorat de acest tip și, prin aceasta, asigurarea existenței formei duale și pentru nivelurile de calificare 6 ,7 și 8;
 • Rezolvarea multiplelor probleme legate de necesitatea organizării activităților de instruire practică în prea multe locații, cu consecințele aferente legate de costuri și timp alocat;
 • Alocarea de fonduri din program (și cu sprijinul companiilor industriale partenere) pentru înființarea de laboratoare și ateliere-școală interdisciplinare pentru cursanți, care să asigure realizarea unor activității de instruire practică de calitate, pentru mai multe tipuri de calificări reglementate;
 • Rezolvarea problemelor legate de asigurarea condițiilor de cazare și hrană pentru cursanți, având în vedere faptul că numărul mai mare de ore dedicate activităților de instruire practică pentru învățământul dual conduce la prelungirea programului și că la ora actuală multe licee tehnologice nu dispun de facilități de cazare și hrană;
 • Asigurarea de fonduri pentru acordarea de către autoritățile locale a unui sprijin financiar suplimentar pentru cursanți;
 • Înființarea unui consorțiu care va asigura cadrul logistic și organizatoric pentru o cooperare strânsă între instituțiile furnizoare de educație și formare (licee și universități), care vor putea dezvolta relații puternice de colaborare cu o rețea extinsă de companii, atât pe plan local, cât și regional;
 • Crearea de condiții pentru atragerea în special a elevilor și studenților care au oportunități economice reduse și care, datorită ofertei constând într-un parcurs flexibil și continuu, vor putea să obțină o calificare și acces la o instituție de învățământ superior.

De asemenea, ULBS le mulțumește cu această ocazie și celorlalți membri fondatori ai consorțiului, care au susținut în mod constant proiectul campusului profesional sibian: Primăria Municipiului Sibiu, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Colegiul „Școala Națională de Gaz”, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu,  S.C. Automecanica Mediaș S.R.L, Compa SA, Continental Automotive Systems S.R.L, Marquardt Schaltsysteme S.C.S, ODU Romania Manufacturing SRL, SC SOLINA Romania SRL.


Update ULBS cu privire la înființarea unui campus profesional pentru învățământ dual în județul Sibiu

Detalii

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro