RO | EN MyAccount
Caută

DIRECTOR

Lect.univ.dr. Maria Rodica Volovici

Domenii de competenţă:
- Bibliologie şi ştiinţa informării

n 1969 lua fiinţă la Sibiu Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior, care s-a transformat în Bibliotecă Universitară în1990, odată cu înfiinţarea Universităţii sibiene.
Biblioteca a funcţionat în diferite locaţii: la sediul Facultăţii de Litere şi Arte, apoi la Academia Trupelor de Uscat. Începând cu anul 2000 biblioteca a primit titulatura de Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
În anul 2008 a fost construit un nou sediu, la obiectivul "Facultatea de Medicină", unde a fost  mutat fondul de carte atât din sediul central cât şi din bibliotecile filiale. Colecţiile bibliotecii au sporit an de an prin achiziţii, schimb de publicaţii şi prin importante donaţii, dobândind un caracter enciclopedic, reuşind astfel să acopere domeniile şi specializările de studiu, cercetare, informare şi documentare ale tuturor facultăţilor din universitate.
În data de 12 mai 2009 a avut loc inaugurarea festivă a noului sediu, unul dintre cele mai moderne din ţară, echipat la standarde europene.

Coordonate:

Biblioteca Universităţii pune la dispoziţia utilizatorilor:

 • Peste 650.000 unităţi documentare, reprezentând peste 447.000 înregistrări în catalogul informatizat;
 • 15.000 volume periodice;
 • Posibilitatea de consultare a colecţiilor bibliotecii aflate în acces liber la raft pe 4 nivele;
 • 400 locuri pentru studiu, prevăzute cu echipamente de conectare la Internet şi de tip Wireless;
 • Sală Internet dotată cu un număr de 50 calculatoare
 • 6 cabinete individuale de studiu echipate cu calculatoare conectate la Internet şi cu materiale de referinţă;
 • Spaţiu Multimedia, dotat corespunzător pentru învăţarea specializată a limbilor străine, consultarea enciclopediilor pe suport Dvd;
 • Calculatoare, scanere şi imprimante multifuncţionale repartizate pe fiecare nivel;
 • Sistem modern de securizare al unităţilor documentare (RFID), echipat cu etichete inteligente, cu soft ce permite compatibilitatea cu sistemul de gestiune automatizat al bibliotecii;
 • Sistem modern de obţinere a informaţiilor de către utilizator, prin intermediul monitoarelor pe care vor fi afişate datele de interes;
 • Un pachet de aplicaţii format din:
 • -Liberty5 – sistem modern de gestiune dedicat de bibliotecă
 • -Acces la baze de date stiintifice
 • -Legis – aplicaţie ce permite accesarea actelor legislative în format electronic
 • -InfoStandarde - aplicaţie ce permite accesul la pachetul complet de standarde române
 • -Acces liber la baze de date bibliografice

Misiune:

Biblioteca Centrală a Universităţii are rolul de a constitui, prelucra, organiza, dezvolta şi conserva colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter cultural-ştiinţific, din ţară şi străinătate, pe toate categoriile de suporturi documentare şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii dicadtice şi de cercetare.

Personalul specializat al bibliotecii prin competenţă şi profesionalism oferă utilizatorilor acces la resursele cunoaşterii, acum şi prin noile mijloace moderne de informare şi documentare academică, cele ale tehnologiei informatice.
Biblioteca Centrală Universitară

Informaţii de Contact

Adresa fizica: Str. Lucian Blaga, Nr.2A, Sibiu,550169, România
Adresa de corespondenta: Bd-ul Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 44.60.77
Tel: +40-(269) 21.10.56
Fax: +40-(269) 44.10.10
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro
Web: http://bcu.ulbsibiu.ro Catalog online: http://biblioteca.ulbsibiu.ro/ Biblioteca digitala: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace

Orar BCU
Luni – Vineri: 8:00-20:00

Orar BCU în Sesiune
Luni - Vineri: 8:00-20:00
Sâmbătă: 8:00-16:00

Orar BCU în vacanta
Luni - Vineri: 8:00-16:00

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare