Activități

Asigurarea unor condiții optime de cazare, masă, studiu și destindere pentru studenți.


Structura

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Direcției Administrare Campus din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

  • Serviciul Cantine și cafetării
  • Serviciul Cămine studențești

 


Radu Fleaca

Șef serviciu Cantine și cafetării


Spații de cazare

Spații de cazare


Cantină și cafetării

Cantină și cafetării


Contact

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10 Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.42.94

.