Activități

Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu funcţionează de 20 de ani, având o bună tradiţie în domeniul tipăririi de cărţi ştiinţifice şi manuale universitare. În ultimii ani, printr-un susţinut program de modernizare tehnologică, graţie unor investiţii de mare anvergură, Compartimentul tipărire-multiplicare al Editurii şi-a triplat capacitatea de producţie şi şi-a reorganizat pe principii moderne fluxul de producţie, într-un spaţiu nou şi adecvat, specializându-se pe producţia de carte pe tipar digital. Obiectivul strategic al Editurii este obţinerea permanentă a unui raport optim preţ-calitate.Editura

Editura


Skip to content