Șef serviciu

Dan DOBROTĂ

E-mail: dan.dobrota@ulbsibiu.ro


Activități

Misiunea Serviciului Asigurarea Calității și Control Intern managerial este de a crea un sistem de Management al Calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi pe proceduri care să permită ținerea sub control , evaluarea / auditarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii întregii activități universitare.


Documente directoare

Documentația suport a sistemului de management al calităţii


Documente SMI

Proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru. Rezultate ale evaluărilor şi rapoarte anuale / semestriale


Evaluare instituțională ARACIS

Documente suport evaluare instituțională ARACIS


Ranking

U-Multirank QS Ranking


Evaluare

Evaluarea cadrelor didactice de către STUDENȚI, REZULTATELE EVALUĂRII, Evaluarea COLEGIALĂ a cadrelor didactice


Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, Romania
Tel(centrală): +40-269-21.77.79, int. 139, 148
E-mail: dep.calitate@ulbsibiu.ro
Web: http://calitate.ulbsibiu.ro  


Skip to content