Șef birou

Dr. ing. Radu PASCU

Coordonarea activităţii privind implementarea sistemului de management al calităţii
Tel: +40-(269) 21.77.79, int. 139, 148
E-mail: radu.pascu@ulbsibiu.ro


Activități

Misiunea Serviciului pentru Asigurarea Calităţii este de a crea un sistem de Management al Calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi pe proceduri care să permită ținerea sub control , evaluarea / auditarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii întregii activități universitare. Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Sistemului de Management al Calităţii din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

  • Serviciul pentru Asigurarea Calităţii – la nivelul universităţii – formată din: Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) și Biroul Asigurarea Calității;
  • Comisia pentru Învățământ și Evaluarea Calității (CÎEC) – la nivelul Senatului;
  • Subcomisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (SCEAC) – la nivelul facultăților;
  • Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul tuturor entităților din ULBS (direcții, servicii, birouri, etc.).

Biroul Asigurarea Calităţii reprezintă un compartiment de specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor, instruirea personalului privind asigurarea calităţii şi gestionarea documentelor sistemului calităţii.  


Structura

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Serviciului Asigurarea Calităţii din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

  • Biroul Asigurarea Calităţii
  • Biroul Control Intern Managerial
  • Secretariat

Documente directoare

Documentația suport a sistemului de management al calităţii


Documente SMI

Proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru. Rezultate ale evaluărilor şi rapoarte anuale / semestriale


Evaluare instituțională ARACIS

Documente suport evaluare instituțională ARACIS


Ranking

U-Multirank QS Ranking


Evaluare

Evaluarea cadrelor didactice de către STUDENȚI, REZULTATELE EVALUĂRII, Evaluarea COLEGIALĂ a cadrelor didactice


Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, Romania
Tel(centrală): +40-269-21.77.79, int. 139, 148
E-mail: dep.calitate@ulbsibiu.ro
Web: http://calitate.ulbsibiu.ro  


Skip to content