Publicat: 06.03.2023

Anunţ publicitate închirere spaţiu 2 mp

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu organizează licitaţie publică cu strigare pentru închiriere spatiu de 2 mp pentru amplasare aparate destinate vanzarii produselor de tip ceai, cafea, băuturi calde, sucuri naturale, dulciuri şi snak-food in 14 locatii după cum urmează:

 • Facultatea de Litere și Arte, Bd-ul. Victoriei, nr. 5-7
 • Facultatea Inginerie, str. Emil Cioran, nr. 4
 • Facultatea de Științe, str. Dr. Ion Rațiu, nr.5-7
 • Facultatea de ȘAIAPM, str. Dr. Ion Rațiu, nr.5-7
 • Facultatea de Științe Economice, Calea Dumbrăvii, nr. 17
 • Facultatea de Teologie, Bd-ul. Mitropoliei, nr.20
 • Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga nr.2A
 • Facultatea de Drept, Calea Drumbravii, nr. 34
 • Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Str. Brutarilor, nr. 3
 • Caminul studentesc nr. 1, Bulevardul Victoriei, nr. 31
 • Caminul studentesc nr. 2, Bulevardul Victoriei, nr. 31
 • Caminul studentesc nr. 3, Bulevardul Victoriei, nr. 31
 • Caminul studentesc nr. 4, Str. Vasile Aaron, nr. 14
 • Caminul studentesc nr. 6, Str. Pedagogilor, nr.7

 

Procedura aplicată pentru închirierea suprafeței de doi metri patrati (un aparat cafea, bauturi calde si un aparat sucuri, dulciuri, snak-food si sandwichuri) va fi licitație publica deschisă cu strigare pentru fiecare locatie in parte.  Organizarea licitației publice cu strigare va avea loc la sediul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ul. Victoriei nr. 8-10, sala CA. Caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul Directiei General Administrative camera 100, in perioada  21– 27 martie 2023, orele 8 – 15.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269-217779 — interioare 245, 124 sau pe e-mail:  toma.vasiu@ulbsibiu.ro, nicolae.petruse@ulbsibiu.ro si pe https://www.ulbsibiu.ro/ro/interes-public/anunturi-licitatii-publice-cu-strigare/

 

 1. Adobe Reader Calendar desfasurare eveniment
 2. Adobe Reader Metodologie de inchiriere
 3. Documente necesare pentru depunere – cerere de intenție, certificat de înmatriculare de la Registrul Comerțului, declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment, dovada constituirii garanției de participare, dovada faptului ca activitatea propusă figurează cu un cod CAEN înscris în certificatul constatator al participantului la licitație emis de Registrul Comerțului, dovada plăţii taxei de participare la licitatie – 1000 lei) – se vor depune la Registratura generala a universitatii din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 10.

Publicat: 06.03.2023


Skip to content