Anunţ publicitate închirere spaţiu disponibil cafetarii

Actualizare

Adobe Reader Proces verbal 1054_2023 licitatie inchiriere spatii

Anunt initial:

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu organizează licitaţie publică cu strigare pentru închiriere spatii destinate vanzarii produselor de tip ceai, cafea, băuturi calde, sucuri naturale, dulciuri, sandwich – uri, patiserii şi snak-food in 2 locatii după cum urmează:

  • Facultatea Inginerie, str. Emil Cioran, nr. 4 – 40 mp
  • Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga nr.2A – 40 mp

Procedura aplicată pentru închirierea suprafețelor mai sus mentionate va fi licitație publica deschisă cu strigare pentru fiecare locatie in parte.  Organizarea licitației publice cu strigare va avea loc la sediul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ul. Victoriei nr. 8-10, sala CA. Caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul Directiei General Administrative camera 100, in perioada  02– 06 octombrie 2023, orele 8 – 15.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269-217779 — interioare 245, 124 sau pe e-mail:  toma.vasiu@ulbsibiu.ro, nicolae.godan@ulbsibiu.ro si pe https://www.ulbsibiu.ro/ro/interes-public/anunturi-licitatii-publice-cu-strigare

  1. Adobe Reader Calendar desfasurare eveniment
  2. Adobe Reader Metodologie de inchiriere
  3. Documente necesare pentru depunere – cerere de intenție, certificat de înmatriculare de la Registrul Comerțului, declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment, dovada constituirii garanției de participare, dovada faptului ca activitatea propusă figurează cu un cod  CAEN înscris în certificatul constatator al participantului la licitație emis de Registrul Comerțului, dovada plăţii taxei de participare la licitatie – (1000 lei) – se vor depune la Registratura generala a universitatii din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 10

 


Skip to content