Buget

Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea

Situația plăților (execuție bugetară)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama

Balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc/complex studențesc

.