RO | EN MyAccount
Caută

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră
Rapiditatea schimbării economice face ca actualele cariere să fie mai puţin clar definite şi previzibile decât erau în trecut. Carierele sunt din ce în ce mai dificil de administrat atât pentru indivizi cât şi pentru organizaţii. La nivelul organizaţiei se înregistrează presiuni competitive tot mai mari, nivele ierarhice mai puţine, angajaţi mai puţini determinând multe cerinţe de a privi înainte. Oamenii trebuie să lupte cu schimbarea, să facă faţă solicitărilor mărite de deprinderi manageriale, financiare, trebuinţelor mai mari de înţelegere a propriilor valori, abilităţi şi interese.

Sistemul UMS
Sistemul pentru evidența școlarizării - University Management System.

Platforma de e-learning
În cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională ”Investiţi pentru viitorul dumneavoastră” a fost implementat proiectul ”Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă şi Deschisă – Implementarea unei platforme complexe de e-Educaţie la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu”.

Informaţii utile
Secţiune pentru studenţii. Informaţii pentru interesul studenţiilor din cadrul ULBS.

Asociaţii studenţeşti
Studenţii din ULBS întodeuana au avut prilejul de a se înscrie în cadrul asociaţiilor studenţeşti, care să le reprezinte mai bine şi mai ferm interesele.

Cazare în ULBS
La momentul actual condiţiile de cazare şi masă oferite studenţilor sunt deosebite. An de an căminele studenţeşti, au fost renovate şi modernizate, lucrările efectuate în fiecare vacanţă de vară fiind de mare anvergură, implicând eforturi mari atât financiare cât şi umane.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea programului național „Tabere studențești” 2017

Orar
Programarea pe semestru a activitatilor didactice din cadrul facultatilor

Chestionar Alumni 2017

Chestionar in vederea completarii fisei de lichidare

Chestionare absolvenți

Chestionar insertie absolventi Licenta (SE VA COMPLETA ÎNAINTE DE RIDICAREA DIPLOMEI DE LICENȚĂ)

Chestionar insertie absolventi Master (SE VA COMPLETA ÎNAINTE DE RIDICAREA DIPLOMEI DE MASTER)

Regulamente studenți

Procedură Operațională: Gestionarea, completarea, verificarea și eliberarea actelor de studii
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți
Codul drepturilor si obligatiilor studentilor din ULBS
Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Ghid program de studiu
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master
Regulamentul privind ocuparea locurilor pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Taxe ULBS

Taxe de şcolarizare 2015 - 2016
Taxe administrative 2015 - 2016
Taxe studenți străini 2015 - 2016
Taxe inchirieri sali conferinta
Notă privind fundamentarea taxelor de școlarizare

Alte documente

Taxe ULBS

Informații privind eliberarea Actelor de studii

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare