Atribuții

Extras din  Adobe Reader Carta ULBS

Senatul ULBS are ca principale atribuții:

 • garantează libertatea academică și autonomia universitară;
 • elaborează, adoptă, revizuiește sau abrogă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, carta universitară;
 • aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea Universității;
 • aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale; proiectul de buget și execuția bugetară;
 • încheie contractul de management cu Rectorul ULBS;
 • aprobă, la propunerea Rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea universității;
 • elaborează și aprobă Codul de asigurare a calității și Codul de etică și deontologie profesională universitară;
 • adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului;
 • aprobă propunerile, regulamentele și metodologiile privind politica de resurse umane a ULBS;
 • aprobă programarea, organizarea, desfășurarea și perfecționarea întregului proces de învățământ (formații de studiu, planuri de învățământ, structura anului universitar, taxe de școlarizare etc.);
 • aprobă statele de funcții și dimensionarea normei didactice;
 • aprobă proiectele de operațiuni patrimoniale care vizează dezvoltarea universității în valoare de peste 50.000 EUR;
 • aprobă componența Comisiei de etică și deontologie universitară;
 • controlează activitatea Rectorului și a Consiliului de Administrație prin comisii de specialitate;
 • aprobă metodologia de concurs și rezultatele concursurilor pentru angajarea cadrelor didactice și de cercetare și evaluează periodic resursa umană;
 • aprobă, la propunerea Rectorului, sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii și a legislației în vigoare;
 • aprobă înființarea, ca Universitate singură sau prin asociere, de societăți comerciale, fundații sau asociații, și acordarea, prin contract, a dreptului de administrare și folosință asupra activelor patrimoniale;
 • în cazul revocării din funcție a Rectorului de către minister, desemnează un prorector care reprezintă Universitatea și care devine ordonator de credite și finalizează, conform legii, procedurile de desemnare a unui nou Rector;
 • aprobă strategia de cooperare națională și internațională a ULBS.

 

Skip to content