DIRECTOR

Conf. univ. Dr. Daniela PREDA

Coordonare departament, implementare programe internaţionale
Tel: +40-(269) 21.60.62 int 129
Fax: +40-(269) 21.05.12
E-mail: dana.preda@ulbsibiu.ro


Activități

Misiunea Serviciului de Relaţii Internaţionale este aceea de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii, de a promova imaginea Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu ca forum de educaţie, ştiinţă şi cultură în România şi în lume.

Serviciul de Relaţii Internaţionale iniţiază, sprijină şi promoveaza activităţile de integrare, cooperare europeană, internaţională participând la realizarea acestora.

Ce vă poate oferi serviciul nostru?

 • stăm la dispoziţia celor interesaţi cu biblioteca de referinţă a departamentului: broşuri de la universităţi din ţară şi din străinătate, materiale informative privind posibilităţi de studiu (şi posibilităţi de finanţare a studiilor) în străinătate;
 • difuzăm informaţii referitoare la condiţiile de obţinere a burselor în străinătate, oferite de diverse instituţii / organisme naţionale şi internaţionale;
 • rezolvăm formalităţile legate de deplasările în străinătate ale personalului didactic, administrativ cât şi ale studenţilor (inclusiv informaţii legate de obţinerea vizelor);
 • punem la dispoziţie materiale de prezentare a universităţii, cu ocazia deplasărilor în interes profesional ale personalului didactic şi studenţilor la o altă universitate din străinătate;
 • căutăm parteneri pentru diverse programe internaţionale;
 • contribuim la organizarea de seminare, conferinţe etc.;
 • putem contribui la organizarea programului oaspeţilor străini;
  întocmim corespondenţa oficială legată de stabilirea iniţială de contacte cu universităţi din străinătate;
 • prezentăm, pentru studenţi, programele internaţionale la care participă / are acces universitatea noastră: Socrates, Leonardo;
  oferim informaţii despre şi stabilim contacte cu organizaţii ca: Fulbright, etc.;
 • urmărim buna gestionare a bugetelor alocate pentru proiectele internaţionale la care suntem parteneri;
  cercetăm oferta educaţională pe Internet.

 


Structura

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Serviciului Relaţii Internaţionale din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

 • Biroul Relații Internaționale
 • Biroul ERASMUS+
 • Consiliul de Internaționalizare
 • Centrele culturale
 • Secretariat

Erasmus

Erasmus


Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.60.62, Int. 129
Fax: +40-(269) 21.05.12
E-mail: dep.externe@ulbsibiu.ro
Web: http://international.ulbsibiu.ro

.