RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Corina Marin 0269 21 05 12. corina.marin@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Înscriere proiect e-Incluziune
   06 Noiembrie 2014

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu este beneficiarului unui proiect POS DRU adresat inclusiv studenților -persoane cu dizabilități (derulat împreună cu Universitatea de Vest din Timișoara). Proiectul se derulează între mai 2014 și septembrie 2015- deci pe durata unui an universitar- 2014-2015 și urmărește includerea a 250 de studenți în vederea adaptării curriculei la necesitățile/restricțiile persoanelor cu dizabilități, în cadrul proceselor educaționale.

Documentele necesare pentru înscrierea în proiect se depun la biroul dnei Corina Marin- de la Rectoratul ULBS, Biroul pentru Relații Înternaționale (Bulevardul Victoriei Nr. 10): 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap –1 exemplar (copie pe care scrieti "conform cu originalul"" si semnati)

- Declaraţie prelucrare date cu caracter personal – 1 exemplar -format atasat

- Copie CI – se semnează şi se scrie pe ea de către student : copie pe care scrieti ""conform cu originalul"" si semnati – 1 exemplar

- Certificat căsătorie (daca e cazul)- copie pe care scrieti ""conform cu originalul"" si semnati -1 exemplar

- Copie certficat de naştere  - se semnează şi se scrie pe ea de către student : conform cu originalul – 1 exemplar

- Cerere înscriere în GT – 1 exemplar-il completati direct la Secretariat- format atasat

- Formular grup ţintă  GT – 1 exemplar- format atasat

- -Adeverinţă de la facultate  - 1 exemplar in original.

Documente / Legături:


Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare