. . .

Întâlnirea semestrială a proiectului Co-Creative Decision-Makers for 5.0 Organizations - CoDEMOÎn perioada 10-11 Aprilie 2024 a avut loc online prin intermediul platformei Zoom, întâlnirea semestrială de management al proiectului Co-Creative Decision-Makers for 5.0 Organizations – CoDEMO, nr. 101104819, o inițiativă susținută prin mecanismul de finanțare Erasmus+ ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP (Alliances for Education and Enterprises), proiect coordonat de către INSTITUT MINES-TELECOM (IMT), Franța. În acest proiect european sunt implicați 13 parteneri din Europa din mediul academic și antreprenorial. Proiectul CoDEMO acoperă 3 zone europene (Sud, Centru și Est) și 3 sectoare economice (Asistență medicală, Agroalimentar și Industrie) vizând transformarea întreprinderilor europene de la nivelul 4.0 (axate pe digitalizare și tehnologii) la nivelul 5.0 (sustenabile, reziliente și centrate pe om). Proiectul, care se întinde pe o perioadă de 3 ani, urmărește crearea unei certificări europene unice de tip Open Badge şi microcredite pentru factorii de decizie ai organizațiilor din Industria 5.0 și realizarea unor programe de predare și formare profesională pentru studenți, dar și pentru angajații din companii.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) a fost reprezentată de profesorii Adrian Florea, Remus Brad, Radu Crețulescu, Daniel Morariu și Ionela Maniu precum și de ing. Maria Dobrotă și Inf. Emil Nistor. Întâlnirea a început cu expunerea coordonatorului de proiect, Xavier Boucher, cu privire la progresele realizate în primele 6 luni, unele aspecte legate de rapoartele administrative și analizarea indicatorilor cheie de performanță (KPI). Apoi, fiecare lider de pachet de lucru a continuat să-și prezinte activitățile. Arkadiusz Jurczuk de la Universitatea din Bialystok, Polonia a condus această sesiune, furnizând un rezumat al activităților finalizate din WP1. A fost prezentată harta Cunoștințe-Abilități-Competențe (KSC map) cerute de Organizațiile 5.0 pe cele patru dimensiuni: reziliență, digital, sustenabilitate și centrat pe om, având în vedere cerințele organizațiilor care activează într-unul dintre cele trei domenii: Industrie, Sănătate și Agroalimentare. Au fost identificate oportunitățile și lacunele în programele de educație și formare și necesitatea dezvoltării unor rețele naționale de colaborare inovatoare pentru acoperirea acestor lacune. Profesorul Adrian Florea, coordonator local al proiectului CoDEMO, a prezentat cerințele partenerilor referitor la functionalitățile platformei de învățare, inovare și de comunicare dezvoltată în cadrul pachetului WP2 denumit Infrastructură și comunitate, și coordonat de către ULBS în colaborare cu OMiLAB. Iulia Văidean de la OMiLAB Germania, a realizat o expunere complexă a arhitecturii platformei electronice, subliniind importanța unor caracteristici ale platformei cum ar fi scalabilitatea, interoperabilitatea și securitatea datelor.

Au fost explorate strategii pentru orchestrarea site-urilor web locale CoDEMO pentru a asigura o îmbinare perfectă și alinierea acestora la obiectivele proiectului. Prima zi s-a incheiat cu cel de-al treilea pachet de lucru WP3 – Cadru și metode de invățare, condus de Universitatea din Bielefeld (HSBI) și ULBS. Profesorul Thomas Susse din partea HSBI, a ilustrat o cale de învățare inovatoare intitulată „5.0 Cube” și diferite niveluri de certificări posibile (de bază, practicieni și factori de decizie) bazate pe nivelul cunoștințelor-aptitudini-competențe acumulate de studenți și/sau angajați din organizațiile 5.0. S-a discutat despre materialele de învățare pe care fiecare partener academic urmează să le dezvolte, mecanismele de evaluare și eliberare a badge-urilor digitale, de validare a certificărilor și de recunoașterea acestora la nivelul ecosistemului CoDEMO și al comunității de specialiști.

A doua zi a întâlnirii de proiect a început cu pachetul de lucru WP7 – Diseminare, unde participanții au analizat statusul indicatorilor de performanță și activitățile necesare pentru a spori vizibilitatea proiectului și a optimiza impactul. A fost reiterată nevoia de implicare a tuturor partenerilor în organizarea și participarea la seminarii și conferințe științifice precum PRO-VE 2024 sau școala de vară NEMO 2024. Întâlnirea de proiect a coincis cu punctul de start al pachetului WP5 – Implementarea certificărilor profesionale. Universitatea Politehnică din Valencia, Fedacova, ambele din Spania, Camera de comerț Bergamo Svilupo din Italia și AESIO din Franța, toate fiind instituții de formare profesională, au prezentat activitatea curentă de identificare a nevoilor, oportunitățile și specificul certificării organizațiilor 5.0. Dialogul dintre părțille interesate a permis explorarea posibilităților de rafinare și adaptare a programelor de formare pentru a răspunde cerințelor de evoluție continuă a industriei, sectorului agroalimentar și a celui de asistență medicală. Activitățile au continuat cu descrierea pachetului WP6 – Dezvoltarea de Rețele Colaborative. După prezentarea structurii planului de lucru din WP6 de către Luca Carminati de la Universitatea din Bergamo, Prof. Adrian Florea a prezentat lista webinarilor de inovare propuse în consorțiu la acest moment pentru transferul de cunoaștere la nivelul celor trei sectoare de activitate, studiile de caz dezvoltate de ULBS împreună cu OMiLAB și Marquardt (partenerul industrial din România) precum și activitățile prevăyute pentru Sibiu Innovation Days 2024.

Partenerii au fost invitați să participe la primul webinar implementat de către echipa CoDEMO ULBS intitulat “Examples of OMiLAB Educational Utilization at OMiLAB@ULBS” și care se va desfășura în 18 Aprilie 2024. Au urmat discuții cu privire la pachetul WP8 – Management, punând în evidență procedurile de management și asigurarea calității la nivel de proiect. Ultimul pachet de lucru discutat a fost WP4 – Implementarea certificărilor academice, care a oferit părților interesate informații despre diferite metode de integrare a mecanismului de certificare în programele academice, criterii pentru obținerea premiului de inovare de către studenți. Cuvântul de încheiere l-a avut coordonatorul proiectului care a menționat principalele activități din perioada următoare și a urat succes partenerilor în îndeplinirea sarcinilor de proiect!


/

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Informatica Inginerie

Persoană contact:

Florea Adrian

Email contact:

adrian.florea@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

Semestrial-Meeting-April2024-AgendaV2.pdf

Fişier 2:

Prezentare_codemo_semestrial_meeting_Apriie_2024.docx