RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Livia ILIE livia.ilie@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Participare la ateliere de lucru
   12 Octombrie 2017

Continuând seria activităților înscrise sub umbrela formării profesionale continue a cadrelor didactice din ULBS, vă invităm să participați la altelierele de lucru din cadrul Proiectului „Pasiune în predare, excelență în cercetare”, CNFIS-FDI-2017-042. 

Cu implicarea DPPD si a Serviciului CDI, proiectul oferă posibilitatea parcurgerii mai multor module, pe două componente: didactică si cercetare, astfel:

COMPONENTA I - Didactică şi psihopedagogie universitară

 • Strategii didactice centrate pe student, Conf.univ.dr. Daniela Crețu
 • Evaluarea în mediul universitar, Conf.univ.dr. Adriana Nicu, Lect.univ.dr. Alina Mag
 • Curriculum universitar, Prof.univ.dr. Lucia Mara, Prof.univ.dr. Daniel Mara
 • Etică și deontologie în mediul academic, Conf.univ.dr. Gabriela Gruber, Conf.univ.dr. Adriana Nicu
 • Resurse educaționale deschise și resurse de învățare deschise în educația universitară, Prof.univ.dr. Carmen Dușe
 • Tutorat și mentorat în învățământul superior, Prof.univ.dr. Lucia Mara, Conf.univ.dr. Carmen Chișiu
 • Consiliere și networking, Prof.univ.dr. Daniel Mara, Conf.univ.dr. Carmen Chișiu
 • Excelență în predare/ Microteaching, Prof.univ.dr. Livia Ilie

În cadrul sesiunilor de lucru vor fi discutate subiecte de interes pentru activitatea didactică și vor fi încurajate schimburile de experiență și bune practici. 

COMPONENTA II - Cercetare ştiinţifică

 • Scriere academică - Unde, ce și cum publicăm?, Dr.Victor Velter / UEFISCDI
 • Elaborarea propunerilor de proiecte de cercetare - H2020, Lucian Andrei / Horizon Consulting Network
 • Managementul proiectelor de cercetare, Dr. Ronny Adhikarya / consultant internațional
 • Analiza datelor științifice – noțiuni statistice de bază, Dr. Roland Jeske / University of Applied Sciences Kempten, Germany
 • Analiza datelor științifice – noțiuni statistice avansate, Dr. Roland Jeske / University of Applied Sciences Kempten, Germany

Mai multe informații despre trainerii si conținutul atelierelor de lucru pe componenta ”Cercetare științifică” gasiți pe site-ul http://cercetare.ulbsibiu.ro/cursuri.html

Înscrierea pentru fiecare modul de curs se face on-line, completând formularul https://goo.gl/forms/haHLyhqsMCjSEA183 în datele care vă sunt convenabile.

Termenul de înscriere: 17 octombrie 2017.


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare