Prorector Programe Academice

Prof.univ.dr.habil. Ioan Marian Ţiplic

Tel: +40-(269) 21.10.83
Fax: +40-(269) 21.02.98
E-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
E-mail: ioan-marian.tiplic@ulbsibiu.ro
Program audienţe: Miercuri 12:00-14:00


Atribuții delegate

 • Managementul procesului didactic, de evaluare și asigurare a calității programelor de studiu, prin:
 • Elaborarea Regulamentului de funcționare al Cabinetului Prorectorului cu Programe Academice;
 • Coordonarea, monitorizarea, controlarea întregii activități didactice în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Cartei Universității;
 • Stabilirea cifrelor de școlarizare și a calendarului universitar;
 • Coordonarea elaborării și actualizării documentelor specifice organizării programelor de licență și master pentru toate formele de învățământ;
 • Coordonarea elaborării și actualizării regulamentelor specifice fiecărui domeniu coordonat;
 • Evaluarea și asigurarea calității educației în ULBS;
 • Organizarea și funcționarea departamentului pentru de studii de licență și master;
 • Organizarea și funcționarea departamentului pentru IDIFR;
 • Organizarea și funcționarea departamentului Rezidențiat;
 • Organizarea și funcționarea Bibliotecii Centrale a ULBS.
 • Managementul resurselor umane prin:
 • Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
 • Evaluarea anuală a personalului didactic și a personalului didactic auxiliar;
 • Acordarea gradațiilor de merit;
 • Acordarea prelungirilor de activitate, a statutului de profesor universitar consultant;
 • Acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa și Profesor Onorific.

Curriculum Vitae

Adobe Reader Curiculum Vitae (format PDF, actualizat 2020).