Prorector Cercetare - Inovare - Internaționalizare

Prof.univ.dr. Andrei TERIAN-DAN

Tel: +40-(269) 21.72.78
E-mail: prorector.cercetare@ulbsibiu.ro
E-mail: andrei.terian@ulbsibiu.ro
Program audienţe: Marți 12:00 - 14:00. Pot fi solicitate audiențe și în afara programului anunțat, pe e-mail.


Atribuţii delegate

Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componentele de cercetare, inovare și internaționalizare;
Coordonează Serviciul Suport de Cercetare, Dezvoltare, Inovare;
Coordonează Direcția de Internaționalizare;
Coordonează Editura;
Orientează si monitorizează activitățile de cercetare științifică realizate la nivelul structurilor ULBS (facultăți, departamente, centre etc.) sau în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe instituției;
Gestionează activitățile de inovare, concretizate prin implementarea și exploatarea economică a noilor idei și descoperiri din cadrul ULBS;
Coordonează procesul de internaționalizare a ULBS: programe de studii, proiecte de cercetare, mobilitatea internațională a cadrelor didactice și a studenților, relații cu instituții similare din străinătate sau cu organisme supranaționale, prezența în rankingurile internaționale.


Curriculum Vitae

Adobe Reader Curiculum Vitae (format PDF, actualizat 2024)Skip to content