Prorector Administrare și dezvoltare infrastructură

Conf.univ.dr.ing. Eugen AVRIGEAN

Tel: +40-(269) 23.48.79
E-mail: eugen.avrigean@ulbsibiu.ro, prorector.administrativ@ulbsibiu.ro
Program audienţe:


Atribuții delegate

Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componenta de management organizațional: strategie economico-financiară, administrație și asigurarea calității, marketing și comunicare;
Coordonează Direcția de Informatizare și Comunicații;
Coordonează Compartimentul Programe Structurale;
Coordonează Serviciul marketing si Evenimente acedemice;
Gestionează și dezvoltă relațiile de colaborare și de parteneriat cu mediul economic; Elaborează și coordonează strategia de dezvoltare instituțională, financiară si informatizarea universitătii;
Coordonează dezvoltarea infrastructurii didactice si de cercetare;
Coordonează programele structurale și gestionează strategia de atragere a resurselor alternative pentru finanțarea universității.


Curriculum Vitae

Adobe Reader Curiculum Vitae (format PDF, actualizat 2024)Skip to content