Prorector Administrare și Dezvoltare Organizațională

Prof.univ.dr.ing. Adrian Marius PASCU

Tel: +40-(269) 23.48.79
E-mail: prorector.administrativ@ulbsibiu.ro
E-mail: adrian.pascu@ulbsibiu.ro
Program audienţe: Miercuri: 14:00 - 16:00. Pot fi solicitate audiențe și în afara programului anunțat, pe e-mail.


Atribuții delegate

Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componenta de management organizațional: strategie economico-financiară, administrație și asigurarea calității, marketing și comunicare;
Coordonează Direcția de Informatizare și Comunicații;
Coordonează Biroul Programe Structurale;
Gestionează și dezvoltă relațiile de colaborare și de parteneriat cu mediul economic; Elaborează și coordonează strategia de dezvoltare instituțională, financiară si informatizarea universitătii;
Coordonează dezvoltarea infrastructurii didactice si de cercetare;
Coordonează programele structurale și gestionează strategia de atragere a resurselor alternative pentru finanțarea universității.


Curriculum Vitae

Adobe Reader Curiculum Vitae (format PDF, actualizat 2020)Skip to content