Prorector Administrare și Dezvoltare Organizațională


Atribuții delegate

Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componenta de management organizațional: strategie economico-financiară, administrație și asigurarea calității, marketing și comunicare;
Coordonează Direcția de Informatizare și Comunicații;
Coordonează Compartimentul Programe Structurale;
Coordonează Serviciul marketing si Evenimente acedemice;
Gestionează și dezvoltă relațiile de colaborare și de parteneriat cu mediul economic; Elaborează și coordonează strategia de dezvoltare instituțională, financiară si informatizarea universitătii;
Coordonează dezvoltarea infrastructurii didactice si de cercetare;
Coordonează programele structurale și gestionează strategia de atragere a resurselor alternative pentru finanțarea universității.


Curriculum VitaeSkip to content