Prorector Programe de studii

Conf.univ.dr. Horatiu DURA

Tel: +40-(269) 21.10.83
Fax: +40-(269) 21.02.98
E-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
E-mail: horatiu.dura@ulbsibiu.ro
Program audienţe: Joi 10:00 - 12:00. Pot fi solicitate audiențe și în afara programului anunțat, pe e-mail.


Atribuții delegate

Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componenta Programe de studii;
Coordonează și monitorizează activitatea didactică pentru programele de studii universitare de licență și masterat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Carta Universității și cu Strategia de dezvoltare a ULBS;
Coordonează elaborarea regulamentelor și a documentației aferente pentru organizarea programelor de studii universitare de licență și masterat;
Coordonează Departamentul pentru IDIFR;
Asigură managementul resurselor umane: organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare; coordonarea evaluării personalului didactic, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic;


Curriculum Vitae

Adobe Reader Curiculum Vitae (format PDF, actualizat 2020)Skip to content