Prorector Studenți și relația cu comunitatea

Prof.univ.dr. Raluca SASSU

Tel: +40-(269) 21.56.11
E-mail: prorector.studenti@ulbsibiu.ro
E-mail: raluca.sassu@ulbsibiu.ro
Program audienţe: Joi 11:00 - 13:00. Pot fi solicitate audiențe și în afara programului anunțat, pe e-mail.


Atribuții delegate

Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe activitățiile și serviciile suport pentru studenți și pe relația cu comunitatea;
Coordonează și monitorizează activitățile studențești și serviciile pentru studenți;
Coordonează Centrul de Servicii Intergrate pentru Studenti SmartHub;
Coordonează Serviciul Cămine Studențești;
Coordonează Centrul de Calitate a Vieții;
Coordonează Compartimentul Echitate, Diversitate si Incluziune;
Gestionează dezvoltarea și promovarea asociațiilor ALUMNI;
Elaborează strategia cu privire la responsabilitatea socială și la dezvoltarea ULBS ca reper comunitar în plan local și regional;
Sprijină realizarea unui echilibru în cadrul comunității academice, între viața de familie și carieră, pentru angajați și studenți.


Curriculum Vitae

Adobe Reader Curiculum Vitae (format PDF, actualizat 2024)Skip to content