Rolul semnelor de identitate

Semnele de identitate ale universităţii noastre contribuie la întărirea coeziunii comunităţii academice, afirmă valori universitare tradiţionale, integrează universitatea în sistemul tradiţiilor universitare europene. Acestea cresc prestigiul universitarilor, măresc solemnitatea ceremoniilor universitare şi reprezintă aspecte ale culturii universitare europene, sporind statutul cultural al Sibiului.

Skip to content