RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Conf.univ.dr. Marioara Țichindelean tmsib@yahoo.com
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Conferința Dreptul Muncii
  10 Octombrie 2014
   Aula Magna, Facultatea de Drept, ora 09:00

În spiritul tradiţiei reuniunii anuale a specialiştilor în dreptul muncii, Facultatea de Drept din Sibiu, în colaborare cu Baroul Sibiu, organizează a patra ediţie a Conferinţei dedicate dreptului muncii, având ca temă „ Propuneri de lege ferenda privind perfecţionarea legislaţiei muncii din România”.

Evenimentul se va desfăşura în ziua de vineri, 10 octombrie 2014, începând cu orele 09.00 în Aula Magna a Facultății de Drept, Calea Dumbrăvii, nr. 34.

Manifestarea ştiinţifică se bucură de participarea unor prestigioşi profesori şi specialişti ai dreptului muncii:

 1. Prof.univ.dr. O. Ținca – Opinii privind interpretarea noțiunii de salariat prin prisma dreptului Uniunii Europene, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept
 2. Prof.univ.emerit dr. Ion Traian Ștefănescu – Reglementarea muncii personalului casnic - un imperativ de actualitate certă, Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru fondator „Revista română de dreptul muncii”
 3. Lector univ.dr. Monica Gheorghe - Propuneri de modificare a Codului muncii prin prisma principiului flexicurității, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
 4. Prof.univ.dr. Alexandru Țiclea – Particularități ale contractelor de muncă temporară, Rector Universitatea Ecologică din Bucureşti, Director-fondator „Revista română de dreptul muncii”, avocat - Baroul Bucureşti
 5. Dr.H.C. Șerban Beligrădeanu – Înțelesul, sfera de aplicare și efectele măsurilor ”denunțării” sau ”desfacerii” contractelor de muncă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar reglementate prin art. 123 din Legea nr. 185/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, redactor-șef Revista ”Dreptul”
 6. Av. Dr. Veronica Voinescu – Propuneri de lege ferenda privind concedierea salariaților, avocat Baroul București
 7. Lector univ.dr. Felicia Roșioru – Nulitatea deciziei de concediere, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
 8. Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu – Soluții posibile în cazul anulării de către instanța de judecată a deciziei de concediere a salariatului, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti
 9. Drd. Olimpia-Monica Matias - Comparație între concedierea întemeiata pe prevederile art. 61 lit. b Codul muncii inainte si dupa intrarea in vigoare a noului Codul de procedură penală. Diferențe între Codul muncii român și Codul muncii francez, judecător Tribunalul Timiș
 10. Lector univ.dr. Ștefan Naubauer - Regimul juridic aplicabil încetării raportului de muncă în cazul continuării activității salariatului la același angajator după data îndeplinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat Baroul Bucureşti
 11. Prof.univ.dr. Alexandru Athanasiu, drd. Anamaria Vlăsceanu – Propuneri de lege ferenda cu privire la negocierile colective și conflictele de muncă, Universitatea din București, Facultatea de Drept
 12. Lector univ.dr. Traian Tunsoiu - Reprezentativitatea organizațiilor sindicale.Propuneri de lege ferenda, Universitatea din București, Facultatea de Drept
 13. Lector univ.dr. Irina Sorica – Propuneri de lege ferenda privind unele reglementări cuprinse în Legea nr. 62/2011, Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București
 14. Asist.univ.dr. Radu Pătru - Clarificări necesare, doctrinare și legale cu privire la art. 153 din Legea nr. 62/2011 (a Dialogului Social), Universitatea ”Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Drept
 15. Conf.univ.dr. Vartolomei Brândușa – Considerații critice și propuneri de lege ferenda cu privire la corelația dintre dispozițiile izvoarelor specifice de drept al muncii, Academia de Studii Economice din Bucureşti, avocat - Baroul Bucureşti
 16. Conf.univ.dr. Lavinia Onica-Chipea - Integrarea socială prin muncă a grupurilor vulnerabile. Aspecte de drept intern și drept comparat, Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept
 17. Lector univ.drd. Lucia Costiug – Aspecte privind precaritatea contractului de muncă pe durată determinată, Universitatea ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, Facultatea de Administrație și Științe Economice, avocat – Baroul Cluj
 18. Lector univ.dr. Ana Vidat – Aspecte privind executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii), Academia de Studii Economice din Bucureşti
 19. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu - Unele propuneri de lege ferenda privind reglementarea suspendării contractului individual de muncă, Academia de Studii Economice din Bucureşti
 20. Conf.univ.dr. Carmen Nenu – Aspecte teoretice și practice privind reglementarea timpului de muncă, Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat – Baroul Argeș
 21. Conf.univ.dr. Marioara Țichindelean – Propuneri de lege ferenda privind perioada de probă, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, judecător Tribunalul Sibiu
 22. Conf.univ.dr. Luminița Dima – Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprindere – câteva propuneri de lege ferenda, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, avocat NNDKP Bucureşti
 23. Conf.univ.dr. Radu Răzvan Popescu - Raportul dintre contractul individual de muncă și contractul civil de prestări servicii, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, avocat – Baroul București
 24. Drd. Medei Florentina Camelia – Statutul juridic al sportivului în dreptul muncii. Propuneri de lege ferenda, Universitatea din București, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București

Moderatori:

Lector univ.dr. Monica Gheorghe

Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean

Conf.univ.dr. Brândușa Vartolomei

Conf.univ.dr. Luminița-Elena Dima

Conf.univ.dr. Carmen Nenu

Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu

 Lector univ.dr. Ștefan Naubauer


Documente / Legături:


Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare