RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Ioana Mircea 0269210512 digifact@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Digital Factory: Concepts, Implementations, Presen
   02 Aprilie 2015

 

Digital Factory: Concepts, Implementations, Present and Future Challenges (DigiFact)

Selecția studenților

 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) implementează proiectul de cooperare inter-instituționale Digital Factory: Concepts, Implementations, Present and Future Challenges (DigiFact), finanțat prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE). Proiectul se derulează în perioada 01.09.2014 - 31.08.2015 iar universitățile partenere sunt Buskerud and Vestfold University College (BVUC), Norvegia și Universitat de Evora (UE), Portugalia.

În cadrul proiectului se va desfășura la Sibiu, în perioada 15 - 26 iunie 2015, si Școala de vară Digital Factory la care vor participa studenți de la toate cele trei universități. Numărul de studenți  pe care fiecare universitate îl va selecta este următorul: ULBS - 10 studenți, BVUC - 5 studenți, UE - 5 studenți.

Procesul de selecție se va derula cu respectarea principiilor transparenței, egalității oportunităților de acces și evitării conflictului de interese (în constituirea comisiilor de selecție și acordare a finanțării); discriminarea pozitivă în cazul categoriilor dezavantajate (persoane de etnie roma sau persoane cu nevoi speciale se va materializa prin puncte de prioritate acordate suplimentar în procesul de selecție.

Fiecare partener organizează procesul de selecție al studenților la nivelul universității proprii, oferind într-un mod transparent, recomandabil printr-un panou de afişaj, informaţii despre numărul de locuri, data şi locul desfăşurării selecţiei, lista documentelor pe care trebuie să le depună candidaţii înainte de selecţie, criteriile de eligibilitate şi cele de selecţie.

După desfăşurarea procedurilor de selecţie, se va afişa lista cu studenţii selectaţi şi cei în rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut cu precizarea termenului până la care se pot depune contestaţii, perioada şi modul de soluţionare.

Studenții BVUC si UE vor avea transportul asigurat si vor primi un grant zilnic de 45 Euro pentru acoperirea cheltuielilor de cazare si subzistență; pentru studentii ULBS nu este alocat grant. În urma participării la activitățile proiectului studenții selectați vor primi 5 ECTS.

Pentru mai multe informatii referitoare la procesul de selectie organizat la ULBS va rugam sa vizitati site-ul proiectului: http://digifact.grants.ulbsibiu.ro/

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare