RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Concursuri pentru posturi didactice academice conform M.E.C.

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs a apărut în Monitorul oficial, partea III-a, nr. 1304/25 noiembrie 2015.

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Calendarul concursurilor:

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 28.11.2016 – 20.01.2017
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 05.12.2016 – 20.01.2017
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 06.02.2017 - 09.02.2017
Perioada de comunicare a rezultatelor: 09.02.2017

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR PE POSTURILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2016-2017

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminată - semestru I anul universitar 2016-2017
Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinată - semestru I anul universitar 2016-2017
Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Adobe Reader Descrierea tematica si bibliografia posturilor scoase la concurs pe perioada determinata - sem 1 an univ. 2016-2017
Adobe Reader Taxe înscriere concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Documente necesare înscrierii la concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader FORMULAR_FISA_INDIVIDUALA_2015
Adobe Reader LISTA CANDIDATILOR PE POSTURI CONCURS PER. NEDETERMINATA 2016-2017 sem. I
Adobe Reader LISTA CANDIDATILOR PE POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA SEM 1
Adobe Reader CALENDARUL POSTURILOR SCOASE LA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA SEM 1

Pentru posturile scoase la concurs pe perioada nedeterminata tematica, bibliografia, precum si data desfasurarii probelor de concurs pot fi consultate utilizand link-ul: http://jobs.edu.ro/

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE TEOLOGIE

 • Asistent, poziția 31, disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române; Istoria bisericească universală; Patrologie şi literatură postpatristică; Drept bisericesc

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de Drept Public

 • Lector, poziția 25, disciplinele: Dreptul Uniunii Europene; Birotica coresp.și tehnici de secretariat; Arhivistica și documentaristica
 • Asistent, poziția 29, disciplinele: Drept penal; Drept execuțional penal; Drept penal special; Practica la Parchete
 • Asistent, poziția 30, disciplinele: Istoria dreptului românesc; Drept roman; Istoria gândirii juridice europene; Sisteme de drept comparate; Istoria administrației publice; Retorica; Istoria și reformele Constituției; Drept constituțional comparat

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

 • Lector universitar, poziţia 40, disciplinele: Gramatică expresivă; Gramatică generativă; Tipologia discursului; Limba engleză – Limbă străină
  Tema: Rhetorical Modes. The Rhetoric System in a Diachronic Perspective and Characteristics of Rhetoric Discourse

Departamentul de Artă Teatrală

 • Lector universitar, poziţia 26, disciplinele: Practica spectacolului teatral; Antrenamentul expresiei corporale
  Subiect: Prelucrarea în cadrul actului teatral a factorilor perturbatori externi. ”Accidentul”
 • Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: De la text la imagine scenică; Cunoștințe muzicale, tehnică vocală, cânt și instrument; Educația și expresia vorbirii scenice; Arta actorului
  Subiect: Bazele științifice ale cântului: impostația, ansamblul anatomo-fiziologic, tipuri de respirație

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Şef lucrări, poziţia 47, disciplinele: Mecanică; Desen tehnic şi infografică 1; Geometrie descriptivă.
  Temele:
  1. Statica solidului rigid: Momentul unei forțe în raport cu un punct. Proprietăți. Momentul unei forțe în raport cu o axă. Proprietăți.
  2. Precizia produsului finit. Precizia dimensională. Precizia formei geometrice și precizia de poziție relativă.
 • Şef lucrări, poziţia 48, disciplinele: Grafică asistată de calculator 1.
 • Asistent universitar, poziţia 58, disciplinele: Sisteme flexibile de fabricaţie şi transfer; Automatizări şi automate programabile; Bazele roboticii.
 • Asistent universitar, poziţia 59, disciplinele: Desen tehnic şi infografică; Geometrie descriptivă şi desen tehnic; Geometrie descriptivă.
 • Asistent universitar, poziţia 60, disciplinele: Geometrie descriptivă; Geometrie descriptivă şi desen tehnic; Desen tehnic şi infografică.

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Şef lucrări, poziţia 54, disciplinele: Marketing; Politici investiţionale în transporturi; Ingineria sistemelor de producţie; Managementul resurselor umane.
  Tema prelegerii didactice: Politici şi strategii investiţionale în domeniul ingineriei transporturilor rutiere. Utilizarea unor metode specifice pentru evaluarea ,alegerea şi ierarhizarea proiectelor de investiţii în transporturi.
 • Şef lucrări, poziţia 55, disciplinele: Sisteme mecatronice virtuale; Proiectarea asistată tehnologică; Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator; Tehnologia fabricării produselor 3.
  Tema prelegerii didactice: Dezvoltarea de programe pentru prelucrarea asistata pe masini unelte cu CN utilizand software dedicate CAM

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Asistent universitar, poziţia 64, disciplinele: Limbaje de programare; Structuri de date; Compresia, criptarea şi securitatea datelor; Programare orientată obiect; Sisteme tolerante la defecte.
  Proba practică - Prezentarea unei lucrări de laborator cu tematica: Algoritmi de sortare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate

 • Asistent, poziția 30, disciplinele: Concepte și metode de cercetare în științele politice, Metode de cercetare în științele sociale, Metodologie de cercetare socială și politică, Statistică aplicată, Practică: elaborare licență, Introducere în științe politice, Politici comparate (teorii și metode), Teorie politică contemporană
  Tema: Tipuri de regimuri politice

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 74, disciplinele: Sociologie generală, Statistică socială, Comportament organizațional, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență.
  Tema prelegerii: Max Weber: obiectul sociologiei, tipuri de acțiune, tipuri de autoritate, raționalizarea.
 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Sociologia schimbărilor sociale, Analiză factuală, Laborator de analiză de date asistată de calculator, Elaborare de proiect, Practică de specialitate, Practică profesională, Practică compactă de specialitate.
 • Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Psihodiagnosticul aptitudinilor si inteligenței, Psihodiagnosticul personalității, Laborator de cercetare empirica si analiza datelor, Psihologia educației, Stagiu de practică de specialitate II.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Șef lucrări, poziţia 33, disciplinele: Organizare profesională, Legislație sanitară și socială, Histologie și citologie
  Tema: Responsabilitatea medicală. Noțiuni generale
 • Șef lucrări, poziţia 34, disciplina: Toxicologie, Farmacie
  Tema: Procese patologice de natură toxică. Acțiunea toxicilor asupra sistemului nervos, funcției pulmonare și funcției hepatice

Departamentul Clinic Medical

 • Șef lucrări, poziţia 26, disciplinele: Dermatologie; Nursing în dermatologie
  Tema:
 • Asistent, poziţia 40, disciplina: Medicină internă
  Tema: Tromboembolismul pulmonar, particularități clinice și terapeutice

Departament Clinic Chirurgical

 • Şef lucrări, poziţia 24, disciplinele: Chirurgie generală, Semiologie chirurgicală, Urgenţe chirurgicale
  Tema:

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Tranzacții comerciale; Economie mondială.
  Tema: Echilibrul pietei (disciplina Microeconomie)
 • Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Burse de mărfuri și valori; Management; Management internațional; Managementul financiar al întreprinderii; Strategii concurențiale; Management comparat.
  Tema: Internaţionalizarea firmelor moderne (Management internațional)

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 • Asistent universitar, poziția 34, disciplinele: Informatică; Sisteme informatice de asistare a deciziilor; Sisteme informatice de gestiune; Informatică managerială; Birotică.
 • Asistent universitar, poziția 35, disciplinele: Contabilitate financiară; Finanțe; Piețe financiare; Statistică.
  Tema: Rolul bancilor de investitii in procesul de emisiune a titlurilor financiare

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

 • Asistent universitar, poziţia 49, disciplinele: Limba chineză – Fonetică; Limba chineză – Scriere; Limba chineză. Redactări de texte (curs practic); Limba chineză – Dezvoltarea vorbirii
  Tema: Expresii frazeologice – proverbe, expresii uzuale

Departamentul de Studii Romanice

 • Asistent universitar, poziţia 37, disciplinele: Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor în structuri info-documentare; Teorii şi tehnici bibliografice şi de referinţă; Relații publice; Introducere în ştiinţe ale informării şi documentării; Introducere în ştiinţele comunicării; Bibliologie generală; Managementul informației; Bibliometrie.
  Subiect: Informare și comunicare bibliografică. Reticența față de bibliotecă, modele mentale și schimb conceptual

Departamentul de Artă Teatrală

 • Asistent universitar, poziţia 35, disciplinele: Arta actorului; Repertoriul actorului
  Subiect: Dezvoltarea abilității și a priceperii de desfacere a textului. Logica în înlănțuirea replicilor.
 • Asistent universitar, poziţia 36, disciplinele: Arta actorului; Repertoriul actorului
  Subiect: Însușirea tehnicii de susținere a unui monolog în registrele: șoaptă timbrată, forte fortissimo
 • Asistent universitar, poziţia 38, disciplinele: Elemente de legislație culturală; Proiecte culturale și managementul lor; Politici culturale; Repertoriul actorului; Practica spectacolului teatral

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziţia 82, disciplinele: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2
 • Asistent universitar, poziţia 83, disciplinele: Tehnologia materialelor; Ştiinţa şi ingineria materialelor, Tehnologia materialelor 2

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate

 • Asistent, poziția 32, disciplinele: Instituții și organizații internaționale, Politica externă și de securitate a României, Politica externă și de securitate comună, Politică externă și diplomație, Introducere în relații internaționale, Relațiile internaționale în spațiul euro-asiatic, Evoluții geopolitice din spațiul eurasiatic, Istoria relațiilor internaționale; Istorie politică modernă și contemporană; Istoria integrării europene; Instituții și politici europene.
  Tema: Relațiile transatlantice și parteneriatul UE - NATO

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Asistent, poziția 29, disciplinele: Algebră, geometrie analitică şi diferenţială; Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială; Analiză matematică; Analiză matematică; Algebră liniară şi geometrie analitică; Algebră liniară şi geometrie analitică; Algebră liniară / Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.
  Tema: Vectori și valori proprii
 • Asistent, poziția 50, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul; Arhitectura sistemelor de calcul; Operare pe calculator; Operare pe calculator; Limbaje formale şi automate.
  Tema: Sisteme de numeraţie. Coduri numerice. Reprezentarea numerelor în sistemele de calcul
 • Asistent, poziția 51, disciplinele: Geometrie computaţională; Reţele de calculatoare; Reţele de calculatoare; Limbaje formale şi automate.

Departamentul De Ştiinţe Ale Mediului, Fizică, Educaţie Fizică Şi Sport

 • Asistent, poziția 56, disciplina: Educație fizică
  Tema: Îmbunătăţirea indicilor vitezei de reacţie, deplasare şi execuţie în lecţia de educaţie fizică; Consolidarea unor procedee tehnice de bază cu mingea în condiţiile exersării unor structure distincte şi aplicării acestora în jocul bilateral de baschet.

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Asistent, pozitia 64, disciplina: Medicină Legală
  Tema: Semnele morții reale
 • Asistent, pozitia 65, disciplinele: Medicină Legală Legislație sanitară, Legislație sanitară și socială, Etică și deontologie profesională
  Tema: Leziunile traumatice mecanice elementare
 • Asistent, poziţia 70, disciplina: Tehnologie farmaceutică
  Tema: Controlul dozelor substanțelor active din prescripții care conțin soluții medicamentoase de uz intern
 • Asistent, pozitia 72, disciplina: Farmacologie
  Tema:

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent, poziţia 41, disciplina: Medicină internă
  Tema: Moartea subită cardiacă

Departament Medicină Dentară și Nursing

 • Asistent, poziţia 57, disciplinele: Anestezie în medicina dentarã. Chirurgie oralã, dento-alveolarã. Urgente în medicina dentarã. Reabilitare orala
  Tema:


FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 • Asistent universitar, poziția 41, disciplinele: Chimie organică; Chimia mediului; Chimie anorganică și analitică.
  Tema: Metode de izolare şi purificare a compuşilor organici: Extracţia

Notă: Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de Adobe Reader pe care îl puteţi descărca aici!

Universitate

Alte Informaţii

Candidati, CV, lista lucrari,
descriere post etc

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare