RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Concursuri pentru posturi didactice academice conform M.E.C.

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs a apărut în Monitorul oficial, partea III-a, nr. 569/28 aprilie 2017.

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Calendarul concursurilor:

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 28.04.2017 – 16.06.2017
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 28.04.2017 – 16.06.2017
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 03.07.2017 - 07.07.2017
Perioada de comunicare a rezultatelor: 07.07.2017
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 10.07.2017 - 14.07.2017
Aprobari in CF: 17.07.2017 - 18.07.2017

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR PE POSTURILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2016-2017

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminată - semestru II anul universitar 2016-2017
Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinată - semestru II anul universitar 2016-2017
Adobe Reader Extras Monitorul Oficial 569
Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (aprobat Senat 27.10.2016)
Adobe Reader Taxe înscriere concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader CALENDARUL POSTURILOR SCOASE LA CONCURS PE PERIOADA NEDETERMINATA SEM II
Adobe Reader Indicatorii I1_I6_nume_prenume_concurs iulie 2017 - posturi de conferentiar si profesor
Adobe Reader SIEPAS_nume_prenume_concurs iulie 2017
Adobe Reader DESCRIERE SI TEMATICA POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA sem II 2016-2017
Pentru posturile scoase la concurs pe perioada nedeterminata tematica, bibliografia, precum si data desfasurarii probelor de concurs pot fi consultate utilizand link-ul: http://jobs.edu.ro/

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE TEOLOGIE

 • Profesor, poziția 7, disciplinele:Teologie morală; Teologie socială și etică. Probleme fundamentale.

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de Drept Privat

 • Profesor, poziția 5, disciplinele: Dreptul muncii; Dreptul muncii și securității sociale; Jurisdicția în dreptul muncii și în dreptul asigurărilor sociale
 • Conferențiar, poziția 18, disciplinele: Procedură civilă; Dreptul transporturilor
 • Conferențiar, poziția 19, disciplinele: Dreptul muncii; Dreptul muncii și securității sociale; Dreptul comunitar al muncii

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Artă Teatrală

 • Conferențiar universitar, poziţia 13, disciplinele: Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale; Politici culturale în context european; Practică profesională; Management cultural

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Conferenţiar universitar, poziţia 29, disciplinele: Inginerie generală în textile - pielărie; Confortul şi funcţiile produselor textile şi din piele; Fibre textile 1; Fibre textile 2; Finisarea produselor textile.
 • Şef lucrări, poziţia 48, disciplinele: Grafică asistată de calculator 1.
 • Asistent universitar, poziţia 58, disciplinele: Sisteme flexibile de fabricaţie şi transfer; Automatizări şi automate programabile; Bazele roboticii.
 • Asistent universitar, poziţia 59, disciplinele: Desen tehnic şi infografică; Geometrie descriptivă şi desen tehnic; Geometrie descriptivă.

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Profesor universitar, poziţia 18, disciplinele: Tratamente termice; Tehnologia materialelor.
 • Profesor universitar, poziţia 19, disciplinele: Management general; Management strategic.
 • Conferenţiar universitar, poziţia 31, disciplinele: Marketing; Cercetări de marketing.

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Conferenţiar universitar, poziţia 26, disciplinele: Data mining; Tehnologii web avansate; Tehnici statistice de analiza a datelor; Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
 • Şef lucrări, poziţia 48, disciplinele: Programarea calculatoarelor; Tehnologii pentru dezvoltarea de aplicaţii; Inteligentă artificială şi psihologie cognitivă; Programarea jocurilor; Inginerie software

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate

 • Conferențiar, poziția 12, disciplinele: Guvernanța U.E., Managementul instituțiilor de administrație publică, Administrație publică.
 • Asistent, poziția 31, disciplinele: English for political science III, English for political science IV, Limba engleza pentru stiinte politice, European Political Culture, European and American Political Culture, Global Political Culture, Introduction in political culture, Politică romanească, Antropologie politică, Ideologii politice, Globalism și globalizare, Instituții politice.

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Psihologia dezvoltării I, Psihologia dezvoltării II, Evaluarea copilului și adolescentului
 • Conferențiar universitar, poziția 19, disciplinele: Jurnalism online, Jurnalism prin media sociale, Istoria presei. Publicistica în secolele XIX și XX, Practica elaborării lucrării de licență.
 • Conferențiar universitar, poziția 20, disciplinele: Etică și deontologie profesională, Gestiunea crizei, Dreptul comunicării.
 • Lector universitar, poziția 55, disciplinele: Istoria gândirii sociale, Teorii sociologice contemporane, Teorii organizaționale, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență.
 • Asistent universitar, poziția 74, disciplinele: Sociologie generală, Statistică socială, Comportament organizațional, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență.
 • Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Psihodiagnosticul aptitudinilor si inteligenței, Psihodiagnosticul personalității, Laborator de cercetare empirica si analiza datelor, Psihologia educației, Stagiu de practică de specialitate II..

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

 • Conferențiar universitar, poziția 6, disciplinele: Politică și spiritualitate în Europa și orient în evul mediu, Istoria Bizanțului, Introducere in istoria medievală universală, Arheologie funerară medievală
 • Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Patrimoniu arheologic, Arheologie daco-romană, Istoria antică a spațiului românesc, Introducere în studierea patrimoniului mobil.
 • Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Introducere în istoria universal a secolului XX, Curs special de istorie modernã și contemporană, Istoria socială a Europei în secolul XX, Relații internaționale din secolul XX, Relații internaționale din sec. XVIII/XIX.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Metode numerice; Probabilități și statistică matematică; Probabilități și statistică matematică; Analiză numerică.
 • Conferențiar universitar, poziția 33, disciplinele: Sisteme de operare; Sisteme de operare distribuite..

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

 • Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Analiza sistemelor ecologice; Monitoring ecologic; Strategii şi metode pentru conservarea biodiversităţii.
 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Geomorfologie cu elemente de geologie; Evaluarea potentialului geomorfologic si hidroclimatic.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Șef lucrări, poziţia 36, disciplinele: Biologie celulară, Biologie celulară și moleculară

Departamentul Clinic Medical

 • Conferențiar universitar, poziția 11, disciplina: Endocrinologie
 • Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Medicină internă; Elemente de endoscopie digestivă; Evaluări ecografice în patologia gastroenterologică
 • Şef lucrări, poziţia 28, disciplinele: Neurochirurgie; Medicină psihosomatică; Neurologie şi Neurochirurgie
 • Şef lucrări, poziţia 30, disciplina: Semiologie medicală

Departament Clinic Chirurgical

 • Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Urologie, Nursing in boli chirurgicale
 • Conferențiar universitar, poziția 8, disciplina: Chirurgie generală
 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Andrologie; Urgente in oftalmologie; Istoria medicinii
 • Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: ATI; ATI Medicina de urgenţă; Urgenţe medicale
 • Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Chirurgie pediatrică ortopedie pediatrică, Ortopedie- Traumă Sportivă, Chirurgie infantilă şi traumatologie, Măsuri de prim ajutor
 • Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Ortopedie traumatologie, Istoria medicinii, Antropologie

Departament Medicină Dentară și Nursing

 • Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Estetică dentară, Tehnologia metalo-ceramicii şi a ceramicii integrale
 • Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Protetică dentară – Proteză parţială; Tehnologia protezelor mobilizabile; Gerontostomatologie; Protetică dentară. Noţiuni
 • Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Dentistica preventivă pediatrică; Odontoterapie conservativă
 • Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Odontologie; Endodonţie; Odontologie- Noţiuni
 • Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Protetica dentara - proteze unidentare. Proteticã dentarã - microproteze.Notiuni. Tehnologia reabilitarilor implanto-protetice.
 • Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Nursing clinic în boli interne; Nursing general
 • Conferențiar universitar, poziția 19, disciplinele: Nursing clinic în pediatrie. Puericultură; Particularităţi terapeutice perinatale; Neonatologie; Nursing clinic în obstetrică ginecologie
 • Şef lucrări, poziţia 38, disciplinele: Nursing general; Nursing clinic în boli interne; Nursing în neurologie
 • Şef lucrări, poziţia 39, disciplinele: Nursing comunitar în geriatrie; Nursing comunitar al vârstnicilor şi boli terminale
 • Şef lucrări, poziţia 42, disciplinele: Morfologia dinţilor şi arcadelor dentare; Semiologia şi morfologia dinţilor şi arcadelor dentare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Profesor universitar, poziția 9, disciplinele: Economia comerțului; Logistica și gestiunea forței de vânzare; Strategii în retailing.
 • Conferențiar universitar, poziția 22, disciplinele: Tranzacții comerciale; Economie europeană..
 • Conferențiar universitar, poziția 23, disciplinele: Strategii de brand; Marketing online; Marketing..
 • Conferențiar universitar, poziția 24, disciplinele: Comportamentul consumatorului de servicii; Tehnici promoționale; Marketing.

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 • Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Management financiar, Finanțe.
 • Conferențiar universitar, poziția 20, disciplina: Informatică..
 • Conferențiar universitar, poziția 21, disciplinele: Economie monetară și financiară europeană; Măsurarea riscului și analiza performanței bancare; Relații financiar-monetare internaționale..

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 • Asistent, poziția 30, disciplinele: Istoria şi filosofia religiilor; Teologie morală; Teologie dogmatică.

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

 • Asistent universitar, poziţia 45, disciplinele: Limba engleză – Limbă străină
 • Asistent universitar, poziţia 46, disciplinele: Curs opțional: Limba engleză. Corespondență comercială (curs practic); Curs opțional: Limba engleză. Tehnica interviului (curs practic); Curs opțional: Limba engleză. Comunicare scrisă/Comunicare orală (curs practic); Limba engleză. Retroversiuni texte de specialitate (curs practic); Limba engleză – Limbă străină
 • Asistent universitar, poziţia 48, disciplinele: Curs practic: Cultură şi civilizaţie germană; Civilizație şi mentalități (Limba germană); Limba germană - Limbă străină; Morfologie; Sintaxă; Curs practic: Limba germană - Traduceri şi retroversiuni

Departamentul de Studii Romanice

 • Asistent universitar, poziţia 36, disciplinele: Estetică; Curs opțional: Naratologie; Literatura română. Poezia în perioada 1900-1950; Teoria literaturii; Literatura română contemporană; Curs opțional: Teoria genurilor; Evoluția criticii și a istoriei literare

Departamentul de Artă Teatrală

 • Asistent universitar, poz. 31, disciplinele: Antrenamentul expresiei corporale. Arta actorului de expresie corporală
 • Asistent universitar, poziţia 32, disciplinele: Arta actorului de expresie corporală; Ritmică și dans scenic; Practica spectacolului teatral
Erata: Postul de Asistent universitar, poz. 31, disciplinele: Antrenamentul expresiei corporale, Arta actorului de expresie corporală, din cadrul Departamentului de Artă Teatrală, Facultatea de Litere și Arte este retras din oferta posturilor scoase la concurs pe anul universitar 2016-2017.

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziţia 82, disciplinele: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2
 • Asistent universitar, poziţia 83, disciplinele: Tehnologia materialelor; Ştiinţa şi ingineria materialelor, Tehnologia materialelor 2.
 • Asistent universitar, poziţia 84, disciplinele: Calculul şi construcţia autovehiculului; Cunoaşterea automobilelor şi a circulaţiei rutiere; Dinamica autovehiculelor; Motoare termice; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2; Tehnici şi echipamente de dignosticare, Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate

 • Asistent, poziția 33, disciplinele: Etică politică, Etica relațiilor internaționale, Alianțe și organizații internaționale de securitate, Analiza conflictelor internaționale, Analiza relațiilor internaționale, Psihologia puterii în relațiile internaționale, Guvernanță internațională, Guvernanță multinivel în UE, Guvernanță multinivel și securitatea societală, Religie și globalizare.

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Sociologia schimbărilor sociale, Analiză factuală, Laborator de analiză de date asistată de calculator, Elaborare de proiect, Practică de specialitate, Practică profesională, Practică compactă de specialitate.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent, poziţia 54, disciplina: Pediatrie
 • Asistent, poziţia 55, disciplina: Pediatrie

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 • Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Contabilitate bancară; Bazele contabilității; Contabilitate internațională; Contabilitate financiară

Notă: Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de Adobe Reader pe care îl puteţi descărca aici!

Universitate

Alte Informaţii

Candidati, CV, lista lucrari,
descriere post etc

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare