RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Informaţii de interes public [ Conform Art.5 (1) Legea nr. 544 din 2001 ]

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

Adobe Reader L 1/2011 - Legea educaţiei naţionale
Adobe Reader Carta Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice:

Adobe Reader Organigrama ULBS
Adobe Reader Atribuțiile departamentelor
Adobe Reader Programul de funcționare
Adobe Reader Programul de audiențe al instituției publice

Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

Adobe Reader Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice – Senat ULBS
Adobe Reader Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice – Consiliul de Administrație ULBS
Adobe Reader Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

Persoană de contact

REFERENT RELAȚII PUBLICE DIN CADRUL ULBS

Telefon: +40-(269) 21.77.79 int. 143.
Fax: +40-(269) 21.04.92
E-mail: teodor.boanta@ulbsibiu.ro

Coordonatele de contact ale instituției publice: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de internet:

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Telefon: +40-(269) 21.60.62
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Web: www.ulbsibiu.ro

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:

Adobe Reader Bilanț contabil 2012
Adobe Reader Buget venituri și cheltuieli 2013

Programele și strategiile proprii:

Adobe Reader Strategia de dezvoltare ULBS 2020
Adobe Reader Plan operațional ULBS 2013-2014

Lista cuprinzând documentele de interes public:

Adobe Reader Listă documente de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate conform legii:

Adobe Reader Categorii de documente produse și/sau gestionate

Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

Adobe Reader Model Reclamație Administrativă 1
Adobe Reader Model Reclamație Administrativă 2b
Adobe Reader Model Cerere Solicitare Informații de Interes Public

 

Documente - 2013

Adobe Reader Bilant 2013

Arhivă

 

Departamentul de Comunicaţii şi Marketing nu răspunde pentru corectitudinea informaţiilor afişate în această secțiune.

Universitate

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare