Curriculum pentru educație timpurie

Conceptul propus respectă legislaţia în vigoare, îndeosebi prevederile care vizează domeniul educaţiei timpurii, în vederea acreditării instituției de învățământ.

Propunem o abordare sistemică a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară. Mai mult, propunem distribuirea copiilor în grupe mixte, care prin varietatea de vârstă să crească nivelul responsabilității, a implicării active și a stării de bine a copiilor.

Aderăm la principiile și valorile care stau la baza Curriculumului pentru educație timpurie, și anume la:

 • educația centrată pe copil,
 • respectarea drepturilor copilului,
 • învățarea activă,
 • abordarea integrată,
 • respectarea varietății culturale
 • echitate și nondiscriminare.

De asemenea, vizăm finalitățile educației timpurii așa cum sunt ele descrise în documentul oficial, și anume:

 • dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.  
 • dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi;
 • încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
 • descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;  
 • sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii

Susținem autentic parteneriatul cu familia și comunitatea, de la concept la planificarea și proiectarea activităților prin care să asigurăm transferul eficient și benefic de informații.

Abordarea învățării se construiește pornind de la diversitatea contextelor și situațiilor resursă, iar aici ne bazăm pe explorarea spațiului (și subliniem importanța infrastructurii de la clădire și dotări, la mobilier) și proporția mare a timpului petrecut afară, în aer liber.

Conceptul educațional propus va respecta metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educația timpurie. În ceea ce privește documentele curriculare, acestea vor fi elaborate conform reglementărilor în vigoare pentru a asigura calitatea procesului de învățământ. Planificarea și proiectarea se vor face cu respectarea programei pentru educația timpurie.

Demersul educațional are în vedere dezvoltarea personalității copilului prin prisma dimensiunilor enumerate în documentele oficiale, respectiv:

 • dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale
 • dezvoltarea socio-emoţională
 • capacități și atitudini față de învăţare
 • dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii
 • dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii

Comportamentele vizate în curriculum se dezvoltă:

 • direct, prin intervenția cadrelor didactice calificate armonizată cu viziunea părinților implicați îndeaproape în procesul educațional
 • indirect, prin explorarea spațiului (importanța mobilierului și designul care să ofere siguranță și încredere în sine și în abilitățile lor)

Aceeași abordare directă și indirectă se aplică și în cazul dimensiunilor de dezvoltare, respectiv:

 1. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE

Apare din ÎNCORPORAREA ÎNVĂȚĂRII (trecerea prin simțuri, conștiența asupra corpului ca vehicul în trăirea experiențelor și, de aici, respectul față corp)

 1. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ

Apare din SIGURANȚĂ (stabilitatea din care se pot înțelege dinamica și expresia lumii)

 1. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE

Apare din CURIOZITATE (dorința de cunoaștere care să susțină durabil motivația în învățare și dezvoltarea propriilor capacități pe care să le utilizeze ca instrumente)

 1. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII

Apare din INTERACȚIUNE (nevoia de a rămâne în comuniune cu alții)

 1. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII

Apare din LIBERTATE (care să nuanțeze spiritual înțelegerea mecanismelor de funcționare a lumii și să conecteze mintea la suflet)

Un director educațional se va ocupa de integritatea și calitatea procesului de învățământ, raportânduse la standarde specifice de calitate pentru nivelul preşcolar.

Planul de învățământ care jalonează activitatea de ansamblu privind predarea-învățarea-evaluarea este cel propus în Curriculum pentru educație timpurie. Numărul de ore aferente fiecărei categorii de activitate este cel propus în documentul oficial care reglementează dinamica educației timpurii în România. Adaptarea planului cadrul se va face pe specificul grupelor de vârstă  combinată.  

Abordarea situațională este una din valorile care stau la baza conceptului educațional propus, iar mutarea interesului în funcție de ce apare ca fiind interesant de explorat se poate face ducând în laboratorul unei zone de joc a unei teme de interes care merită explorată prin resursele acelei zone. De exemplu, dacă plantarea florilor stârnește interesul copiilor la un moment dat, inclusiv activitățile pe domenii experiențiale pot fi desfășurate în Zona nisip și apă.  

Activitățile de dezvoltare personală pornesc de la nevoile individuale ale fiecărui copil în parte și urmăresc creșterea autonomiei prin exersarea repetată a deprinderilor și priceperilor de care au nevoie la un moment dat.  

Rutinelor și tranzițiilor personalizate pe nevoile individuale li se adaugă oferta de opționale stabilită în urma dialogului cu părinții și reactualizată în funcție de ce apare ca fiind necesar de-a lungul timpului. Universitatea poate susține, prin resursele diverse din cadrul facultăților, un curriculum la decizia grădiniței care să completeze cu o varietate de activități dezvoltarea personalității copiilor și să permită descoperirea potențialului individual. Pot fi propuse opționale de gastronomie, arte, limbi străine (chineză, germană), robotică etc.

Activitățile pe domenii experiențiale urmăresc gruparea propusă în Curriculum pentru educație timpurie, și anume:

 • Domeniul limbă și comunicare
 • Domeniul științe
 • Domeniul om și societate
 • Domeniul estetic și creativ
 • Domeniul psihomotric

Planificare și proiectarea activităților se face sub umbrela ofertantă a celor șase teme anuale enumerate în Curriculum pentru educație timpurie, respectiv Cine sunt/ suntem?, Când, cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?, Cine şi cum planifică/organizează o activitate?, Cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi cum vreau să fiu?.

Pe lângă proiectele tematice elaborate de personalul calificat, vor fi incluse în programul copiilor și activități propuse de părinți, care să îi implice pe aceștia în demersul educațională, să crească transparența și să armonizeze eforturile comune de educarea a copiilor.

UNIKids, prin serviciile educaționale pentru copiii preșcolari, este prima grădiniță din Sibiu care propune îmbinarea elementelor de pedagogie Reggio, abordarea situațională și pedagogie Pikler (pentru copiii mai mici de 3 ani)


Skip to content