Jocul

Jocul, sub toate formele lui, permite explorarea mediului, anticiparea viitorului și procesarea experiențelor. În plus, jocul promovează abilitățile de comunicare, capacitatea de a lua și a-și schimba perspective, capacitatea de a aștepta, autocontrolul și urmărirea scopurilor.  

Jocurile și activitățile liber alese se vor desfășura în centrele de interes din interiorul și exteriorul clădirii. Spațiul educațional propus include mai multe zone care să invite copilul la explorare autonomă în condiții de siguranță.  

Zonele de joc liber ales sunt:

  • Zona de mișcare indoor dotată cu aparatură care să lucreze musculatura grosieră și fină a copiilor în funcție de vârsta acestora în intervalul 2-6 ani
  • Zona de mișcare outdoor, în curtea grădiniței, dotată cu mijloace care servesc nevoii de explorare a mediului imediat înconjurător și nevoii de mișcare a copilului
  • Zona de creativitate, prezentă în cele două săli de grupă, în care copiii se pot retrage pentru activități artistico-plastice și muzicale
  • Zona de experimente/științe – un spațiu separat dotat cu mijloace moderne (tablă smart, laptop, proiector, masă de experimente)
  • Zona nisip și apă – destinată explorării senzoriale a mediului înconjurător fără teama de a murdări sau uda, amenajată într-una din băile grădiniței și dotată corespunzător
  • Zona de lectură/liniște, prezentă în fiecare sală de grupă, plasată strategic, luminată și armonizată cromatic pentru trezirea unei stări de interiorizare a copilului
  • Zona de socializare, dotată cu canapele mobile din saltele din burete, plasată în centru fiecărei sală de grupă; un spațiu de întâlnire, dialog și împărtășire
  • Zona de joc de rol/teatru/colțul păpuși în care copiii vor găsi un amplasament de mobilier și jucării ce vor provoca la explorare, anticiparea situațiilor viitoare și procesarea propriilor experiențe prin joc liber.

Skip to content