RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Concursuri pentru posturi didactice academice conform M.E.C.

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

 

Calendarul concursurilor:

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată:
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată:  08.11.2018-21.12.2018
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 07.01.2019-09.01.2019
Perioada de comunicare a rezultatelor: 09.01.2019-09.01.2019
Perioada de contestatii ( zile lucratoare): 10.01.2019-16.01.2019
Aprobari in CF: 17.01.2019-21.01.2019

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR PE POSTURILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2018-2019

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinată - semestru I anul universitar 2018-2019
Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminată - semestru I anul universitar 2018-2019
Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (aprobat în Hotărârea Senatului nr. 4883 din 25.10.2018 )
Adobe Reader Calendar concursuri posturi perioada nedeterminată semestrul I 2018-2019
Adobe Reader Calendar descriere posturi, tematică și bibliografie perioada nedeterminată semestrul I 2018-2019
Adobe Reader Calendar descriere posturi, tematică și bibliografie perioada determinată semestrul I 2018-2019
Adobe Reader Taxe înscriere concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Indicatorii I1_I6_nume_prenume_concurs iulie 2017 - posturi de conferentiar si profesor
Adobe Reader SIEPAS_nume_prenume_concurs iulie 2017

Pentru posturile scoase la concurs pe perioada nedeterminata tematica, bibliografia, precum si data desfasurarii probelor de concurs pot fi consultate utilizand link-ul: http://jobs.edu.ro/index.php?uid=39

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Conferențiar universitar, poziția 23, disciplinele: Economie europeană; Global Economic Policy and Governance; Seminar de cercetare.

 

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Artă Teatrală

 • Asistent universitar, poziția 38, disciplinele: Atelier de creație teatrală, Arta actorului și Dans scenic.
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 11:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte

 • Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Atelier de creație teatrală, Arta actorului și Lupte scenice.
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 12:30 sala 18 Facultatea de Litere și Arte

 • Asistent universitar, poziția 40, disciplinele: Spectacologie, Istoria teatrului românesc, Teoria și istoria artei, Teoria culturii și Arta actorului de film.
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 14:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte

 • Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Dans clasic și Artă coregrafică
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 15:30 sala 18 Facultatea de Litere și Arte

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Asistent universitar, poziţia 62, disciplinele: Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice, Automatizări și automate programabile, Automatizări în industrie, Automatizarea mașinilor și sistemelor de producție, Automatizarea proceselor industriale, Acționarea mașinilor din sistemele de producție.
  08.01.2019, ora 10:00, sala IM 203

 • Asistent universitar, poziţia 63, disciplinele: Arhitectura calculatoarelor numerice, Bazele sistemelor automate, Teoria reglării automate, Simularea numerică a sistemelor mecatronice
  07.01.2019, ora 10:00, sala IM 203

 • Asistent universitar, poziţia 64, disciplinele: Mașini unelte, Mașini și sisteme de prelucrare, Mașini, roboți și sisteme flexibile de fabricație, Bazele sistemelor mecatronice.
  09.01.2019, ora 10:00, sala IM 203

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziţia 85, disciplinele: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2.
  07.01.2019, ora 14:00, sala IM 301

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

 • Asistent universitar, poziţia 26, disciplinele: Restaurare opțional, Tehnici tradiționale, Tehnică fotografică
  07.01.2019 ora 11 sala 2 - Evaluarea dosarului individual,
  09.01.2019 ora 10 sala 6 - Prelegere didactica/proba practica,
  09.01.2019 ora 13 sala 6 - Proba scrisa (PS).

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Sociologia comunicării, Metode de cercetare socială, Demografie și sociologia populației, Informatică și sisteme de baze de date, Laborator de cercetare empirică.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 16:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 14:00.

 • Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Introducere în sociologia organizațiilor, Tehnica elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică, Metode de cercetare socială, Metodologia cercetării în științele sociale, Laborator de cercetare empirică, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2).
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 14:30.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 10:00.

 • Asistent universitar, poziția 78, disciplinele: Metode de cercetare în științele comunicării, Introducere în publicitate, Redactarea materialelor de relații publice, Managementul comunicării strategice, Practică de specialitate 2, Practică de specialitate 3.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 18:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Brutarilor, Nr. 3, Sala C1, 550201 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 14:00.

 • Asistent universitar, poziția 79, disciplinele: Consilierea carierei, Laborator de elaborare
  a lucrării de licență, Stagiu de practică de specialitate 3
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 16:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 10:00.

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

 • Asistent universitar, poziţia 44, disciplinele: Didactica domeniului Limbă și comunicare-învățământ preșcolar, Didactica limbii și literaturii române – învățământ primar, Limba română, Literatura română, Literatura pentru copii si metodica predarii literaturii, practică pedagogică în învățământul preuniversitar.
  Susținerea concursului:
  7.01.2019, ora 9 (examen scris), ora 12 prelegerea didactică, sala 003, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34
  8.01.2019, ora 10 (evaluarea dosarului individual DI), sala 003, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34.

 • Asistent universitar, poziția 45, disciplinele: Teoria muzicii, Educatie muzicala si didactica educatiei muzicale, Pedagogie II, Practica pedagogică în învățământul primar
  Susținerea concursului:
  7.01.2019, ora 9 (examen scris), ora 12 (prelegere didactică), sala 004, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34
  8.01.2019, ora 10 evaluarea dosarului individual DI, sala 004, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34.

 • Asistent universitar, poziţia 46, disciplinele: Pedagogie I, Pedagogie II.
  Susținerea concursului:
  7.01.2019, ora 9 (examen scris), ora 12 (prelegere didactică), sala 002, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34
  8.01.2019, ora 10 evaluarea dosarului individual DI, sala 002, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34

Centrul de cercetare pentru patrimoniu și istorie socio-culturală

 • Asistent de cercetare în arheologie, COR 263215
  07.01.2019 ora 10 sala 5 - Evaluarea dosarului individual,
  08.01.2019 ora 10 sala 5 - Proba practica,
  08.01.2019 ora 12 sala 5 - Proba scrisa.


  Adobe Reader Anunt Tribuna

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Algoritmica grafelor; Tehnici de programare; Structuri avansate de date
  Proba scrisă în data de 08.01.2019 ora 10, sala L1
  Prelegere didactică în data de 08.01.2019 ora 12, sala L 1;

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

 • Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Metodica predării baschetului în școală; Educație fizică
  Proba scrisă în data de 08.01.2019 ora 10, sala A 22
  Prelegere didactică în data de 08.01.2019 ora 12, sala A 22;

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Clinic Chirurgical

 • Asistent, poziția 27, disciplina: Chirurgie generală.
  Data începerii concursului 07 ianuarie 2019 , ora 12,00, locația Clinica Chirurgie II, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

 • Asistent, poziția 28, disciplinele: A.T.I., Anestezie terapie intensivă
  Data începerii concursului 07 ianuarie 2019, ora 09,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A.     

 • Asistent, poziția 29, disciplina: Obstetrică ginecologie
  Data începerii concursului 07 ianuarie 2019 , ora 15,00, locația Clinica Obstetrică Ginecologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

Departamentul Medicină Dentară și Nursing

 • Asistent, poziția 52, disciplina: Endodonție
  Data începerii concursului 09 ianuarie 2019, ora 09,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A

 • Asistent, poziția 53, disciplinele: Nutriție și dietetică, Îngrijiri calificate în diabet și boli de nutriție, Îngrijiri la domiciliu
  Data începerii concursului 08 ianuarie 2019, ora 14,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Asistent universitar, poziția 57, disciplinele: Management; Comportament organizațional; Management strategic.
  Data concursului 09.01.2019
  Prelegere didactică Ora 10:00 Sala EP2
  Probă scrisă Ora 11:00 Sala EP2
  Interviu Ora 12:00 Sala EP2

Notă: Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de Adobe Reader pe care îl puteţi descărca aici!

Universitate

Alte Informaţii

Candidati, CV, lista lucrari,
descriere post etc

Arhiva 2017-2018 Semestrul 1
Arhiva 2017-2018 Semestrul 2
2018-2019 Semestrul 1

 

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare