RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Concursuri pentru posturi didactice academice conform M.E.C.

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 345 din 24 aprilie 2018

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

 

Calendarul concursurilor:

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată:24.04.2018 - 14.06.2018
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 03.05.2018 - 14.06.2018
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 02.07.2018 - 06.07.2018
Perioada de comunicare a rezultatelor: 06.07.2018
Perioada de contestatii ( zile lucratoare): 09.07.2018 - 13.07.2018
Aprobari in CF:16.07.2018

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR PE POSTURILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2017-2018

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinată - semestru II anul universitar 2017-2018
Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminată - semestru II anul universitar 2017-2018
Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (aprobat în Hotărârea Senatului nr. 4868 din 27.11.2017)
Adobe Reader Calendar concursuri posturi perioada nedeterminată semestrul II 2017-2018
Adobe Reader Calendar descriere posturi, tematică și bibliografie perioada nedeterminată semestrul II 2017-2018
Adobe Reader Calendar descriere posturi, tematică și bibliografie perioada determinată semestrul II 2017-2018
Adobe Reader Taxe înscriere concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Indicatorii I1_I6_nume_prenume_concurs iulie 2017 - posturi de conferentiar si profesor
Adobe Reader SIEPAS_nume_prenume_concurs iulie 2017

Pentru posturile scoase la concurs pe perioada nedeterminata tematica, bibliografia, precum si data desfasurarii probelor de concurs pot fi consultate utilizand link-ul: http://jobs.edu.ro/index.php?uid=39

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germanistice

 • Lector universitar, poziția 37, disciplinele: Paradigma romantică engleză; Istoria ideilor și mentalităților culturale în spațiul anglo-american; Romanul polifonic modern; Retorica textului literar; Civilizație și cultură mass-media americană; Civilizație și cultură mass-media britanică
  6 iulie 2018. Ora: 9. Sala: 16
  Tema: Mass Media: Its Relation to Culture and Education. The Anglo-American Context

Departamentul de Artă Teatrală

 • Lector universitar, poziția 25, disciplina: Arta actorului de film
  5 iulie 2018, ora 09:00, Studioul de Teatru CAVAS
  Tema disciplinei: Exerciții de relaționare: spațiu teatral vs platou de filmare

 • Lector universitar, poziția 33, disciplinele: Lupte scenice; Biologia mișcării
  5 iulie 2018, ora 12:00, Studioul de Teatru CAVAS

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Asistent universitar, poziţia 65, disciplinele: Geometrie descriptivă; Desen tehnic si infografică; Desen tehnic.
  03.07.2018, ora 9:00 , sala IM 303

 • Asistent universitar, poziţia 66, disciplinele: Geometrie descriptivă; Desen tehnic.
  03.07.2018, ora 11:00 , sala IM 303

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Şef lucrări, poziţia 49, disciplinele: Teoria sistemelor; Structuri de date; Analiza i proiectarea algoritmilor
  06.07.2018, ora 9:00, sala IE 303
  Prelegere didactică: Programare dinamică

 • Şef lucrări, poziţia 51, disciplinele: Limbaje de Programare I; Tehnici de Codare a Informației; Programare Orientată Obiect
  06.07.2018, ora 9:00, sala IE 303
  Prelegere didactică: Arbori binari de căutare

 • Şef lucrări, poziţia 52, disciplinele: Interacțiunea Om-Calculator; Baze de Date; Proiectarea Bazelor de Date
   06.07.2018, ora 900, sala IE 303
  Prelegere didactică: Modele cognitive utilizate în proiectarea şi dezvoltarea sistemelor om-maşină

 • Asistent universitar, poziţia 72, disciplinele: Sisteme încorporate; Arhitecturi Avansate; Metode Automate de Optimizare a Arhitecturilor de Calcul; Sisteme cu Microprocesoare
  06.07.2018, ora 900, sala IE 303
  Proba practică: Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin metode de simulare

 • Asistent universitar, poziţia 73, disciplinele: Inteligentă Artificială; Programarea Jocurilor; Tehnici Statistice de Analiză a Datelor
  06.07.2018, ora 900, sala IE 303

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Relații internaționale, științe politice și studii de securitate

 • Asistent universitar, poziția 31, disciplinele: Securitate economică; Economie mondială; Economie politică; Globalism și globalizare; Guvernanța U.E.; Politici comune ale U.E.; Teorii ale integrării europene; Analiza politicilor publice; Antropologie politică; Introducere in politici publice; Intelligence-ul din surse deschise.
  Proba scrisă: Locul: Str. Calea Dumbravii, nr. 34, etaj II, sala 201 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 10:00.
  Prelegere didactică: Locul: Str. Calea Dumbravii, nr. 34, etaj II, sala 201 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.07.2018, ora 10:00
  Tema prelegerii: Transformări globale

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Metode de cercetare socială; Metodologia cercetării în științele sociale; Sociologie generală; Sociologia schimbărilor sociale; Laborator de cercetare empirică; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2).
  Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 10:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 15:00.
  Prelegere didactică: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-7, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 09:00.
  Tema prelegerii: Imaginația sociologică. Poziția și rolul științelor sociale în cunoașterea științifică.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

 • Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Entomologie; Fiziologie animală; Magnum practicum de cercetare I; Magnum practicum de cercetare II
  Prelegerea didactică Data: 02.07.2018 Ora: 10,00
  Locul: Facultatea de Ştiințe corp A Sala A12
  Prelegerea publică Data: 02.07.2018 Ora: 12,00 Locul: Facultatea de Ştiințe corp A Sala A12
  Tema prelegerii: Elemente de biologie si ecologie a insectelor

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Șef lucrări, poziția 38, disciplinele: Chimia și igiena mediului; Toxicologie
  5 iulie 2018 , ora 10 , locația Sala seminar Farmacie et. 4
  Tema prelegerii: Macronutrientii si rolul lor in organism

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent universitar, poziția 55, disciplinele: Genetică și embriologie dento-facială; Genetică umană; Genetică
  04 iulie 2018, ora 9,00, locația Facultatea de Medicină, sala Ilie Crăciun
  Tema prelegerii: Transmiterea autosomala in eredopatologie

Departament Medicină Dentară și Nursing

 • Șef lucrări, poziția 38, disciplinele: Urgențe în medicina dentară; Parodontologie; Tehnologia sistemelor de imobilizare; Parodontologie
  03 iulie 2018, ora 11,00, locația Centrul Stomatologic Universitar

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziţia 84, disciplinele: Calculul şi construcţia autovehiculului; Cunoaşterea automobilelor şi a circulaţiei rutiere; Dinamica autovehiculelor; Motoare termice; Tehnici şi echipamente de diagnosticare; Instalații de control și comandă a circulației.
  05.07.2018, ora 9:00 , sala IM 301

 • Asistent universitar, poziţia 85, disciplinele: Bazele prelucrării suprafețelor si scule așchietoare; Bazele generării suprafețelor pe MU; Sisteme de transport; Prelucrări prin așchiere; Prelucrări prin așchiere; Bazele generării suprafețelor pe MU; Ingineria calității in transporturi; Scule așchietoare
  1.05.07.2018, ora 9:00 , sala IM 301

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

 • Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Grecia si Roma anticã; Introducere în studierea patrimoniului mobil; Patrimoniu arheologic; Arheologie daco-romană; Istoria antica a spațiului românesc; Introducere în istoria antică universală - Orientul antic; Metode si tehnici de cercetare istoricã; Managementul proiectelor culturale; Tehnologii informatice aplicabile în managementul patrimoniului; Introducere în etnologie și etnografie; Educație pentru patrimoniu; Patrimoniu, memorie și identitate națională în istoria recentă.
  Proba scrisă: Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, sala 5 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 9:00.
  Prelegere didactică: Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, sala 5 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 04.07.2018, ora 9:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, sala 5 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.07.2018, ora 9:00.
  Tema prelegerii: Arhitectura in Dacia Romană

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 77, disciplinele: Psihologie socială; Psihologie socială: dinamica grupului; Psihologie judiciară și a criminalității; Psihologie militară; Stagiu de practică de specialitate I.
  Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 10:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 16:00.
  Prelegere didactică: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 08:00.
  Tema prelegerii: Mecanismele formării grupurilor

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Asistent universitar, poziția 74, disciplina: Chimie farmaceutică
  4 iulie 2018, ora 12 , locația sala seminar, Farmacie Et. 4
  Tema prelegerii: Peniciline - structura chimica si identificare prin degradare in mediu acid si bazic

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Medicină internă, Medicină internă (Cardiologie, Pneumologie, Nefrologie).
  02 iulie 2018, ora 9,00, locația: SCJUS, Sala Cardiologie
  Tema prelegerii: Infarctul miocardic acut - principii și mijloace de abordare terapeutică

Notă: Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de Adobe Reader pe care îl puteţi descărca aici!

Universitate

Alte Informaţii

Candidati, CV, lista lucrari,
descriere post etc

Arhiva 2017-2018 Semestrul 1

 

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare