Rector 1990

Prof. univ. dr. ing. Mircea Tomuş


„Inaugurarea primului an universitar a însemnat un eveniment de anvergură națională şi a declanşat la Sibiu o veritabilă sărbătoare a bucuriei.”

„Om cu merite, ca şi noi, dar mai multe” – acestea sunt cuvintele care negreşit se asociază cu distinsul scriitor, reputatul critic şi istoric literar, ilustrul om de ştiinţă, prozator şi jurnalist, cel care a emis certificatul de naştere al Universității din Sibiu şi i-a făcut drum, înscăunând-o în tărâmul culturii şi înțelepciunii – Mircea Tomuş.

„În timpul scurtului meu mandat, s-a deschis primul an şcolar şi sunt mulțumit că nu am cedat propunerii profesorului Paul Cornea, care mă cunoştea mai demult, de a amâna pentru un alt an înființarea facultății de medicină; nu ştiu dacă se mai putea „prinde” un moment la fel de favorabil.”

Skip to content