Rector 1990-1991

Prof. univ. dr. ing. Valeriu Deac


„Traditia şi prezentul sibian mă îndreptățesc să cred că noua Universitate poate deveni un IntelPol românesc şi european”

Înființarea Universității sibiene ne-a oferit posibilitatea de a dovedi că ştim să apreciem,la adevărata valoare, aceasta şansă a istoriei, acest moment unic în existenta noastră. Prin aceasta Universitate, utilizarea cu înțelepciune a tradițiilor noastre ştiințifice, culturale şi economice, a potențialului uman şi economic extraordinar al acestui ținut ardelean de excepție, ne-a apropiat treptat de devenirea Sibiului ca un INTELPOL romanesc si european al gândirii intelectuale, al ştiinței şi tehnicii avansate.

Sunt mândru că, prin calitatea de prim Rector ales democratic al noii Universități sibiene, de profesor şi cercetător, am avut şansa de a pune o cărămidă la edificiul care a devenit, de facto, acel INTELPOL visat de noi acum 24 de ani.

 

Skip to content