RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

 1. 1. Secțiunea „Despre instituție” / „Despre noi” / „Prezentare”

  1. Adobe Reader Legislație privind organizarea și funcționarea instituției
  2. Adobe Reader Conducere
  3. Organizare
   1. Regulamente de organizare și funcționare
    1. Generale
    2. Etica
     • Adobe Reader Codul de etică și deontologie universitară
      • acte care reglementează soluționarea sesizărilor privind neregulile din universitate și orice alte documente care sunt considerate relevante pentru evaluarea integrității universitare.
    3. Alegeri
    4. Studenți
    5. Desfășurarea Examenelor
    6. Angajați
   2. Adobe Reader Organigrama instituției
    • într-un format în care se vor evidenția și actualiza după fiecare modificare efectuată, numele persoanelor care ocupă funcții de conducere, numărul posturilor pe fiecare structură, cu respectarea prevederilor din legislația privitoare la informații clasificate
    • Organigramele instituțiilor vor include link-uri către Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, pentru o mai ușoară identificare a atribuțiilor fiecărei structuri din respectiva Organigramă
   3. Legatura WebStructura instituției
   4. Adobe Reader Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției în cauză
   5. Carieră
  4. Programe și strategii
  5. Rapoarte și studii
   1. Rapoarte
   2. Studii
 2. 2. Secțiunea informații de interes public

  1. Adobe Reader Solicitarea informațiilor de interes public
  2. Adobe Reader Buletinul informativ al informațiilor de interes public
   • conține lista cu informațiile cerute de Legea 544/2001, cu trimiteri (link-uri) către respectivele categorii de informații
  3. Buget
   1. Adobe Reader Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis
   2. Situația plăților (execuție bugetară) - fiecare instituție publică va actualiza lunar această situație, în format deschis:
   3. Adobe Reader Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama instituției și alte instituții din subordinea / coordonarea / autoritatea acestora, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special de exemplu: parcul auto al instituției, dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol, etc., cu indicarea pentru fiecare informație a cadrului legal (act normativ și articol), care conferă aceste drepturi
    • Formularul pentru implementarea acestei prevederi este disponibil în anexa 3 a prezentului Memorandum
    • Această situație va fi realizată începând cu luna ianuarie 2016, și va fi publicată pe site-ul fiecărei instituții din administrația publică centrală și alte instituții din subordinea/coordonarea/autoritatea acestora, precum și instituțiile prefectului
   4. Adobe Reader Balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc/complex studențesc
  4. Bilanțuri contabile
  5. Achiziții publice
   1. Legatura Web Programul anual al achizițiilor publice
   2. Legatura Web Centralizatorul achizițiilor publice
   3. Legatura Web Documentele achizițiilor publice
  6. Legatura Web Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice având arhiva declarațiilor din anii anteriori
  7. Legatura Web Modele de cereri/formulare tipizate pe care autoritățile administrației publice le solicită a fi completate de către cetățenii sau persoanele juridice, în scopul soluționării unor cereri
 3. 3. Contract

  1. Legatura Web Datele de contact ale autorității
  2. Relații cu presa: Teodor BOANTĂ, relatii.publice@ulbsibiu.ro, 0269-21.60.62, int. 1207 / 0269-21.77.79, int. 143
  3. Programul de funcționare al instituției
   • Administrativ: L-V 7:30-15:30
   • Didactic: L-V 8:00-22:00, conform orarului
  4. Adobe Reader Programul de audiențe al personalului cu funcții de conducere
   • se va preciza modul de înscriere în audiențe și a datelor de contact pentru înscriere
  5. Petiții: se trimit la adresă de e-mail petitie@ulbsibiu.ro

Alte elemente ce trebuie introduse în site conform legislației în vigoare

 

Direcția Comunicaţii şi Marketing nu răspunde pentru corectitudinea informaţiilor afişate în această secțiune.

Universitate


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare