RO | EN MyAccount
Caută

Universitate


Simboluri

niversitatea este o corporaţie urbană de sorginte europeană medievală, ce s-a produs şi se reproduce prin asocierea liberă a studenţilor şi profesorilor pentru a-şi promova interesele legate de transmiterea şi producerea metodică, liberă, de cunoştinţe superioare, activitate instituţionalizată privind materiile de studiu, programele, examenele şi atestatele de studii. Toate acestea sunt parte şi se supun unei jurisdicţii interne definite printr-o Cartă convenită împreună.

În timpul Evului Mediu, universităţile s-au aflat sub protecţia celor două autorităţi universale ale Europei: spirituală – Sfântul Scaun şi seculară – Împăratul Sfântului Imperiu Roman, ambele conferind imunitate corporaţiilor universitare şi jurisdicţie asupra universitarilor.

Privilegiul acordat de Împăratul Frederic Barbarossa în 1155 la Bologna, universităţilor, spune:
„Prin această lege universală şi pentru totdeauna valabilă, hotărâm aşadar ca de-acum înainte nimeni să nu mai aibă îndrăzneala de a neîndreptăţi în vreun fel pe vreun om al şcolii, nici să cuteze a-i provoca vreo daună (...). Dar dacă, cu toate acestea, cineva ar dori să pornească o acţiune juridică împotriva vreunui om al şcolii din vreo pricină oarecare, să le fie acordată oamenilor şcolii posibilitatea de a alege dacă să vină la judecată înaintea domnului sau magistrului lor, ori înaintea episcopului cetăţii, cărora le-am acordat pentru aceasta drept de judecată. Iar dacă cineva va îndrăzni să-i tragă înaintea altui judecător, atunci hotărârea acestuia, chiar de ar fi foarte îndreptăţită, să fie anulată, din pricina unei atare îndrăzneli. Căci, întrucât făptuind lucruri bune, merită lauda şi protecţia noastră, socotim că se cuvine ca pe toţi aceia prin a căror ştiinţă e luminată lumea, iar viaţa supuşilor e îndreptată către ascultarea de Dumnezeu şi de noi, servitorii Săi, să îi apărăm cu dragoste faţă de orice nedreptate.” (Constituţiile Imperiale, trad. Tanaşoca).

Prin acest privilegiu, universitarii devin o stare, o clasă socială definită cu drepturi şi datorii distincte, stabilite prin lege. În asonanţă cu valorizarea îndeletnicirii universitare şi privilegierea universităţilor, universitarii dobândesc onoare şi prestigiu, atribuit colectiv, tuturor membrilor. Din momentul în care informaţia devine putere, universităţile şi elita universitară acced direct sau mediat şi la putere.

În România, prin Constituţie, universităţile sunt autonome, fiinţează după propria Cartă sub autoritatea Senatului şi puterea încredinţată de Senat Rectorului.

Acest statut al instituţiei şi universitarilor este semnalizat prin semne tradiţionale instituţionalizate care comunică simbolic semnificaţii sociale şi valori. Acestea sunt:

Sigiliul Mare al Universităţii

Click pentru imaginea întreagă!Obiectul corespunde instituţiei dreptului de sigiliu al persoanelor juridice autonome. Amprenta în ceară roşie, ataşată ca bulă atârnată cu şnur albastru-auriu diplomelor şi actelor solemne ale universităţii, sunt simboluri ale autonomiei instituţiei.

Obiectul unicat, realizat manual din argint se compune dintr-un disc cu diametrul de 50 mm, gravat cu textul „Sigilum Magnum Universitatis Lucian Blaga Cibinensis; Mens Agitat Molem”. În câmpul sigilar cuprinde alegoric metamorfoza unui arbore înrădăcinat şi înfrunzit care se înalţă devenind vultur care îşi ia zborul. Mânerul obiectului cizelat închipuieşte o acvilă realizată tridimensional. Figura emblematică este opera gravorului Ştefan Orth, mânerul reproducând o piesă medievală romanică notorie. Proiectul piesei este realizarea universitarilor Ioan Florea – artist, Mihai Turcu – heraldist şi este executat de argintarul Zoltan Abraham.

Emblema Universităţii Lucian Blaga din Sibiu

Click pentru imaginea întreagă!Universitatea a adoptat ca simbol al ei metamorfoza arborelui înrădăcinat, înverzit care devine acvilă avântată spre înalt, potrivită devizei „Mens Agitat Molem”, creaţie a graficianului Ştefan Orth. În formula heraldizată, semnul se prezintă încadrat într-un scut cu talpa rotundă şi câmpul roşu ca semn heraldic al autonomiei universitare, mobilat cu metamorfoza în cauză figurată în negru. Emblema este simbolul autonomiei universitare aşa cum este prevăzută în Cartă şi în Constituţia României.


Marele Colan al Rectorului

Click pentru imaginea întreagă! Este un colan de funcţie, de factură heraldică, alcătuit din 11 medalioane, fiecare însemnat cu iniţiala uneia din facultăţile medievale tradiţionale care împreună constituie o universitate. Medalioanele legate prin zale în S, care converg spre piesa centrală, o medalie din argint fin masiv, cu părţi aurite şi cu însemnul emblematic al universităţii. Colanul a fost proiectat de universitarii Marian Florea – plastician, şi Mihai Turcu – heraldist şi executat manual de argintarul Zoltan Abraham. Colierul, de o mare valoare materială şi artistică, este donaţia oamenilor de afaceri sibieni reuniţi în Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Sibiu.

Colanul simbolizează universitatea, statutul ei autonom şi autoritatea ei pusă pe umerii Rectorului. Este o piesă heraldică de ceremonie cu statut de „regalia”, semn al funcţiei Rectorului. Prin delegare, înalţii magistraţi ai Senatului în misiuni universitare solemne în afara universităţii, în care-l reprezintă pe Rector, pot purta colanul. Este parte a vestimentaţiei somptuoase a Rectorului, dar poate fi purtat şi pe ţinută de ceremonie modernă.

Vestimentatia de Ceremonie Universitară

Click pentru imaginea întreagă!Este un ansamblu care comunică simbolic prin convenţii privind limbajul vestimentar medieval, statutul Rectorului de şef cu rang de „Magnificus” al unei corporaţii autonome şi privilegiate.

Respectând codificaţia heraldică, vestimentaţia Rectorului este de culoare roşu scarlata cu garnituri din hermină, semnifică şi semnalează o autoritate suverană sau cu puteri suverane delegate, în cazul nostru prin Constituţie.

În tradiţia medievală, universitarii beneficiază de dreptul de a purta veştminte ample, lungi până la glezne, asemenea clerului, nobililor şi magistraţilor coroanei. Potrivit rangului universitar suprem, roba rectorului este lungă, din catifea roşu scarlata căptuşită cu hermină vizibilă la manşetele răsfrânte înalt.

Toate ţinutele somptuoase de tradiţie medievală, şi ale universităţii, includ o piesă emblematică, „loros”, o eşarfă lungă, reducţie a togii romane, semn al cetăţeniei romane şi al apartenenţei la civilizaţie, opusă barbariei. Lorosul, un obiect simbolic secular al antichităţii târzii a ambelor părţi ale imperiului, perpetuat în apus prin biserică, transmis Sfântului Imperiu Roman, în răsărit prin imperiul bizantin, este generalizat în ţinutele clericilor, nobililor, magistraţilor şi notabililor, prezent în uz ceremonial în ţinutele clericilor magistraţilor şi universitarilor.

Ţinuta de ceremonie a Rectorului este proprietate a Universităţii, presupune mănuşi albe cu manşete lungi, ca simbol al statutului privilegiat de „regalia”.

Ţinutele somptuoare ale corpului universitar

Click pentru imaginea întreagă!Adoptarea de către o universitate modernă fără trecut medieval dar într-un oraş medieval cu antecedente universitare a ţinutei somptuare medievale s-a produs sub presiunea studenţilor, induşi de imagologia cinematografică a colegiilor americane.

Întrucât studenţii au adoptat spontan ţinute universitare de tradiţie medievală, cu prilejul ceremoniei de licenţă, universitatea s-a văzut constrânsă să elaboreze un sistem vestimentar somptuar regular, erarhizat, corect semiotic şi istoric. Studiul de istoria costumului somptuar universitar tradiţional a fost realizat de dr. Mihai Turcu, proiectele grafice supuse alegerii Senatului au fost realizate de Marian Florea, prototipurile şi realizarea efectivă a pieselor de Conf. Dr. Ion Neagu şi studenţii săi, în laboratorul de tehnologia textilelor. Supervizarea întregii lucrări şi coordonarea logistică a fost asigurată de Prof. Dr. Ioan Ştefănuţă.

Ţinutele se dezvoltă ierarhic pornind de la ţinuta de bază, cea de doctor. Tipul ales este cel al vestimentaţiei universitare a secolului al XIII-lea, cel originar. Pălăria de doctor, piesa distinctivă a calităţii doctorale, semn al apartenenţei la o stare medievală privilegiată, este de tip beretă cu plan patrulater cu boruri răsfrânte în sus, din catifea neagră. Se completează cu o robă amplă, lungă din mătase groasă neagră cu căptuşeli şi garnituri din catifea neagră şi loros din catifea neagră.

Paticiparea doctorilor universităţii la magistraturile universităţii sunt semnalate prin garniturile ţinutei. Senatorii se disting prin calota roşie a pălăriei de doctor, lorosul roşu, garnituri şi căptuşeală din catifea roşie a robei vizibilă la resfrângerea înaltă a mânecilor. Ţinuta specială a Doctorilor Honoris Causa este aceea a doctorilor, dar cu garnituri şi căptuşeli violet, culoare heraldic corespunzătoare condiţiei de excelenţă. Secretarul Şef al universităţii poartă ţinută neagră cu garnituri din catifea verde.

Condiţiile universitare predoctorale inclusiv studenţii sunt distincte prin culoarea albastru cu garnituri albastru indigo, studenţii, la alegerea lor, poartă calote cu terminaţie rigidă patrulateră.

Reconstituirea vestimentaţiei universitare medievale de tipul secolului al XIII-lea a utilizat documente grafice şi picturale, frescă şi panou sau luminări de carte din epocă. În ciuda lipsei tradiţiei universităţilor în această privinţă, sistemul vestimentar universitar exprimă adeziunea universităţii noastre la valorile academice europene şi este un răspuns la dorinţa studenţilor de a-şi sublinia condiţia universitară. Sistemul reuşeşte să semnalizeze structura de poziţie şi rang dar şi unitatea corpului universitar. Vestimentaţia nu uzurpă şi nu copiază expresia individualizată a ţinutelor altor universităţi, dar se conformează sistemului originar al vestimentaţiei de stare, ordin şi rang medievale europene.

Rolul semnelor de identitate Universitară

Semnele de identitate ale universităţii noastre contribuie la întărirea coeziunii comunităţii academice, afirmă valori universitare tradiţionale, integrează universitatea în sistemul tradiţiilor universitare europene. Acestea cresc prestigiul universitarilor, măresc solemnitatea ceremoniilor universitare şi reprezintă aspecte ale culturii universitare europene, sporind statutul cultural al Sibiului.

Universitate

Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.60.62
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Web: http://www.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare