Concursuri semestrul II 2017-2018

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 345 din 24 aprilie 2018

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 24.04.2018-14.06.2018
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 03.05.2018-14.06.2018
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 02.07.2018 – 06.07.2018
Perioada de comunicare a rezultatelor: 06.07.2018
Perioada de contestatii ( zile lucratoare): 09.07.2018 – 13.07.2018
Aprobari in CF:16.07.2018


Documente


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germanistice

 • Lector universitar, poziția 37, disciplinele: Paradigma romantică engleză; Istoria ideilor și mentalităților culturale în spațiul anglo-american; Romanul polifonic modern; Retorica textului literar; Civilizație și cultură mass-media americană; Civilizație și cultură mass-media britanică
  6 iulie 2018. Ora: 9. Sala: 16
  Tema: Mass Media: Its Relation to Culture and Education. The Anglo-American Context

Departamentul de Artă Teatrală

 • Lector universitar, poziția 25, disciplina: Arta actorului de film
  5 iulie 2018, ora 09:00, Studioul de Teatru CAVAS
  Tema disciplinei: Exerciții de relaționare: spațiu teatral vs platou de filmare
 • Lector universitar, poziția 33, disciplinele: Lupte scenice; Biologia mișcării
  5 iulie 2018, ora 12:00, Studioul de Teatru CAVAS

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Asistent universitar, poziţia 65, disciplinele: Geometrie descriptivă; Desen tehnic şi infografică; Desen tehnic
  03.07.2018, ora 9:00 , sala IM 303
 • Asistent universitar, poziţia 66, disciplinele: Geometrie descriptivă; Desen tehnic
  03.07.2018, ora 11:00 , sala IM 303

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Şef lucrări, poziţia 49, disciplinele: Teoria sistemelor; Structuri de date; Analiza i proiectarea algoritmilor
  06.07.2018, ora 9:00, sala IE 303
  Prelegere didactică: Programare dinamică
 • Şef lucrări, poziţia 51 disciplinele: Limbaje de Programare I; Tehnici de Codare a Informației; Programare Orientată Obiect
  06.07.2018, ora 9:00, sala IE 303
  Prelegere didactică: Arbori binari de căutare
 • Şef lucrări, poziţia 52 disciplinele: Interacțiunea Om-Calculator; Baze de Date; Proiectarea Bazelor de Date
  06.07.2018, ora 900, sala IE 303 Prelegere didactică: Modele cognitive utilizate în proiectarea şi dezvoltarea sistemelor om-maşină
 • Asistent universitar, poziţia 72, disciplinele: Sisteme încorporate; Arhitecturi Avansate; Metode Automate de Optimizare a Arhitecturilor de Calcul; Sisteme cu Microprocesoare
  06.07.2018, ora 900, sala IE 303
  Proba practică: Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin metode de simulare
 • Asistent universitar, poziţia 73, disciplinele: Inteligentă Artificială; Programarea Jocurilor; Tehnici Statistice de Analiză a Datelor
  06.07.2018, ora 900, sala IE 303

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul Relații internaționale, științe politice și studii de securitate

 • Asistent universitar, poziţia 31, disciplinele: Securitate economică; Economie mondială; Economie politică; Globalism și globalizare; Guvernanța U.E.; Politici comune ale U.E.; Teorii ale integrării europene; Analiza politicilor publice; Antropologie politică; Introducere in politici publice; Intelligence-ul din surse deschise.
  Proba scrisă: Locul: Str. Calea Dumbravii, nr. 34, etaj II, sala 201 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 10:00. 
  Prelegere didactică: Locul: Str. Calea Dumbravii, nr. 34, etaj II, sala 201 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.07.2018, ora 10:00
  Tema prelegerii: Transformări globale

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Metode de cercetare socială; Metodologia cercetării în științele sociale; Sociologie generală; Sociologia schimbărilor sociale; Laborator de cercetare empirică; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2).
  Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 10:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 15:00. 
  Prelegere didactică: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-7, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 09:00.
  Tema prelegerii: Imaginația sociologică. Poziția și rolul științelor sociale în cunoașterea științifică.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

 • Lector universitar, poziția 17, diciplinele: Entomologie; Fiziologie animală; Magnum practicum de cercetare I; Magnum practicum de cercetare II
  Prelegerea didactică Data: 02.07.2018 Ora: 10,00
  Locul: Facultatea de Ştiințe corp A Sala A12
  Prelegerea publică Data: 02.07.2018 Ora: 12,00 Locul: Facultatea de Ştiințe corp A Sala A12
  Tema prelegerii: Elemente de biologie si ecologie a insectelor

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Șef lucrări, poziția 38, disciplinele: Chimia și igiena mediului; Toxicologie
  5 iulie 2018 , ora 10 , locația Sala seminar Farmacie et. 4
  Tema prelegerii: Macronutrientii si rolul lor in organism

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent universitar, poziția 55, disciplinele: Genetică și embriologie dento-facială; Genetică umană; Genetică
  04 iulie 2018, ora 9,00, locația Facultatea de Medicină, sala Ilie Crăciun
  Tema prelegerii: Transmiterea autosomala in eredopatologie

Departament Medicină Dentară și Nursing

 • Șef lucrări, poziția 38, disciplinele: Urgențe în medicina dentară; Parodontologie; Tehnologia sistemelor de imobilizare; Parodontologie
  03 iulie 2018, ora 11,00, locația Centrul Stomatologic Universitar

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziţia 84, disciplinele: Calculul şi construcţia autovehiculului; Cunoaşterea automobilelor şi a circulaţiei rutiere; Dinamica autovehiculelor; Motoare termice; Tehnici şi echipamente de diagnosticare; Instalații de control și comandă a circulației.
  05.07.2018, ora 9:00 , sala IM 301
 • Asistent universitar, poziţia 8, disciplinele: Bazele prelucrării suprafețelor si scule așchietoare; Bazele generării suprafețelor pe MU; Sisteme de transport; Prelucrări prin așchiere; Prelucrări prin așchiere; Bazele generării suprafețelor pe MU; Ingineria calității in transporturi; Scule așchietoare
  1.05.07.2018, ora 9:00 , sala IM 301

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

 • Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Grecia si Roma anticã; Introducere în studierea patrimoniului mobil; Patrimoniu arheologic; Arheologie daco-romană; Istoria antica a spațiului românesc; Introducere în istoria antică universală – Orientul antic; Metode si tehnici de cercetare istoricã; Managementul proiectelor culturale; Tehnologii informatice aplicabile în managementul patrimoniului; Introducere în etnologie și etnografie; Educație pentru patrimoniu; Patrimoniu, memorie și identitate națională în istoria recentă.
  Proba scrisă: Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, sala 5 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 9:00. 
  Prelegere didactică: Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, sala 5 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 04.07.2018, ora 9:00. 
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, sala 5 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.07.2018, ora 9:00.
  Tema prelegerii: Arhitectura in Dacia Romană

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 77, disciplinele: Psihologie socială; Psihologie socială: dinamica grupului; Psihologie judiciară și a criminalității; Psihologie militară; Stagiu de practică de specialitate I.
  Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 10:00. 
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 02.07.2018, ora 16:00. 
  Prelegere didactică: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 03.07.2018, ora 08:00.
  Tema prelegerii: Mecanismele formării grupurilor

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic Medical

 • Asistent universitar, poziția 74, disciplinele: Chimie farmaceutică
  4 iulie 2018, ora 12 , locația sala seminar, Farmacie Et. 4
  Tema prelegerii: Peniciline – structura chimica si identificare prin degradare in mediu acid si bazic

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Medicină internă, Medicină internă (Cardiologie, Pneumologie, Nefrologie).
  02 iulie 2018, ora 9,00, locația: SCJUS, Sala Cardiologie
  Tema prelegerii: Infarctul miocardic acut – principii și mijloace de abordare terapeutică

 

Skip to content