Concursuri semestrul I 2018-2019

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 05.12.2018-18.01.2019
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 02.02.2019-05.02.2019
Perioada de comunicare a rezultatelor: 05.02.2019-07.02.2019
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 08.02.2019-12.02.2019
Validare rezultate de Senat: 13.02.2019-15.02.2019

Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 08.11.2018-21.12.2018
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 07.01.2019-09.01.2019
Perioada de comunicare a rezultatelor: 09.01.2019-09.01.2019
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 10.01.2019-16.01.2019
Aprobari in CF: 17.01.2019-21.01.2019


Documente


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Conferențiar universitar, poziția 23, disciplinele: Economie europeană; Global Economic Policy and Governance; Seminar de cercetare
  Prelegere didactică 05.02.2019 Ora 11:00 Sala EP2
  Prelegere publică 05.02.2019 Ora 12:00 Sala EP2
  Tema prelegerii: The creation and development of European Union: 1951-2019

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Artă Teatrală

 • Asistent universitar, poziția 38, disciplinele: Atelier de creație teatrală, Arta actorului și Dans scenic.
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 11:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică: Dezvoltarea memoriei studentului actor
 • Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Atelier de creație teatrală, Arta actorului și Lupte scenice.
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 12:30 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică: Ritmul colectiv
 • Asistent universitar, poziția 40, disciplinele: Spectacologie, Istoria teatrului românesc, Teoria și istoria artei, Teoria culturii și Arta actorului de film.
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 14:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică: Vasile Alecsandri – opera dramatică (ChirițeleDespot Vodă și Fântâna Blanduziei)
 • Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Dans clasic și Artă coregrafică.
  Proba scrisă 09 ianuarie 2019 / ora 09:00 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică 09 ianuarie 2019 / ora 15:30 sala 18 Facultatea de Litere și Arte
  Proba practică: Ritm şi tempo prin perfecţionarea exerciţiului „aruncarea pietrei’’ din biomecanica lui Meyerhold

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Asistent universitar, poziţia 62, disciplinele: Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice, Automatizări și automate programabile, Automatizări în industrie, Automatizarea mașinilor și sistemelor de producție, Automatizarea proceselor industriale, Acționarea mașinilor din sistemele de producție.
  08.01.2019, ora 10:00, sala IM 203
  Tema: Automatizarea unui modul de transformare a mișcării de rotație în translație.
 • Asistent universitar, poziţia 63, disciplinele: Arhitectura calculatoarelor numerice, Bazele sistemelor automate, Teoria reglării automate, Simularea numerică a sistemelor mecatronice.
  07.01.2019, ora 10:00, sala IM 203
 • Asistent universitar, poziţia 64, disciplinele: Mașini unelte, Mașini și sisteme de prelucrare, Mașini, roboți și sisteme flexibile de fabricație, Bazele sistemelor mecatronice.
  09.01.2019, ora 10:00, sala IM 203

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziţia 85, disciplinele: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2
  07.01.2019, ora 14:00, sala IM 301
  Subiectul prelegerii didactice: Programarea în limbajul SQL. Crearea interogărilor; Interogări imbricate; Interogări de acţiune:Append, Update, Delete, tabel încrucişat

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

 • Asistent universitar, poziţia 26, disciplinele: Restaurare opțional, Tehnici tradiționale, Tehnică fotografică.
  07.01.2019 ora 11 sala 2 – Evaluarea dosarului individual,
  09.01.2019 ora 10 sala 6 – Prelegere didactica/proba practica,
  09.01.2019 ora 13 sala 6 – Proba scrisa (PS).
  Subiect: Consolidarea straturilor picturale

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Sociologia comunicării, Metode de cercetare socială, Demografie și sociologia populației, Informatică și sisteme de baze de date, Laborator de cercetare empirică.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 16:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 14:00.
  Tema prelegerii: Nupțialitatea și divorțialitatea: rate și probabilități de căsătorie, rate de nupțialitate și divorțialitate, analiza fenomenelor în perspectivă longitudinală și transversală.
 • Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Introducere în sociologia organizațiilor, Tehnica elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică, Metode de cercetare socială, Metodologia cercetării în științele sociale, Laborator de cercetare empirică, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2).
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 14:30.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 10:00
 • Asistent universitar, poziția 78, disciplinele: Metode de cercetare în științele comunicării, Introducere în publicitate, Redactarea materialelor de relații publice, Managementul comunicării strategice, Practică de specialitate 2, Practică de specialitate 3.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 13:00 (actualizata)
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Brutarilor, Nr. 3, Sala C1, 550201 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 18:00 (actualizata)
  Tema prelegerii: Redactarea discursurilor: pregătire, prezentare, evaluare
 • Asistent universitar, poziția 79, disciplinele: Consilierea carierei, Laborator de elaborarea lucrării de licență, Stagiu de practică de specialitate 3.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 08.01.2019, ora 16:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.01.2019, ora 10:00.
  Tema prelegerii: Aspecte etice și deontologice ale consilierii în carieră

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 • Asistent universitar, poziţia 44, disciplinele: Didactica domeniului Limbă și comunicare-învățământ preșcolar, Didactica limbii și literaturii române – învățământ primar, Limba română, Literatura română, Literatura pentru copii si metodica predarii literaturii, practică pedagogică în învățământul preuniversitar.
  Susținerea concursului:
  7.01.2019, ora 9 (examen scris), ora 12 prelegerea didactică, sala 003, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34
  8.01.2019, ora 10 (evaluarea dosarului individual DI), sala 003, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34
  Tema prelegerii didactice: Tipologia itemilor de evaluare la disciplina Limba și literatura română în învățământul primar.
 • Asistent universitar, poziția 45, disciplinele: Teoria muzicii, Educatie muzicala si didactica educatiei muzicale, Pedagogie II, Practica pedagogică în învățământul primar.
  Susținerea concursului:
  7.01.2019, ora 9 (examen scris), ora 12 (prelegere didactică), sala 004, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34
  8.01.2019, ora 10 evaluarea dosarului individual DI, sala 004, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34.
  Tema prelegerii: Interdisciplinaritatea în învățământul primar
 • Asistent universitar, poziţia 46, disciplinele: Pedagogie I, Pedagogie II.
  Susținerea concursului:
  7.01.2019, ora 9 (examen scris), ora 12 (prelegere didactică), sala 002, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34
  8.01.2019, ora 10 evaluarea dosarului individual DI, sala 002, DPPD, Calea Dumbrăvii nr. 34

Centrul de cercetare pentru patrimoniu și istorie socio-culturală

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Algoritmica grafelor; Tehnici de programare; Structuri avansate de date
  Proba scrisă în data de 08.01.2019 ora 10, sala L1
  Prelegere didactică în data de 08.01.2019 ora 12, sala L 1;
  Tema probei practice: Implementarea polinoamelor memorate ca liste

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

 • Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Metodica predării baschetului în școală; Educație fizică.
  Proba scrisă în data de 08.01.2019 ora 10, sala A 22
  Prelegere didactică în data de 08.01.2019 ora 12, sala A 22
  Tema probei practice: Îmbunătăţirea indicilor vitezei de reacţie și deplasare în lecţia de educaţie fizică; Consolidarea unor procedee tehnice de bază fără minge în condiţiile exersării unor structuri distincte şi aplicării acestora în jocul bilateral de baschet

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Clinic Chirurgical

 • Asistent, poziția 27, disciplina: Chirurgie generală.
  Data începerii concursului 07 ianuarie 2019 , ora 12,00, locația Clinica Chirurgie II, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  Tema: Pancreatita acută
 • Asistent, poziția 28, disciplinele: A.T.I., Anestezie terapie intensivă.
  Data începerii concursului 07 ianuarie 2019, ora 09,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A
  Tema: Anestezia generală
 • Asistent, poziția 29, disciplina: Obstetrică ginecologie.
  Data începerii concursului 07 ianuarie 2019 , ora 15,00, locația Clinica Obstetrică Ginecologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  Tema: Prolapsul genital

Departamentul de Medicină Dentară şi Nursing

 • Asistent, poziția 52, disciplina: Endodonție.
  Data începerii concursului 09 ianuarie 2019, ora 09,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A
  Tema prelegerii: Metode de îndepărtare în totalitate a pulpei dentare
 • Asistent, poziția 53, disciplinele: Nutriție și dietetică, Îngrijiri calificate în diabet și boli de nutriție, Îngrijiri la domiciliu
  Data începerii concursului 08 ianuarie 2019, ora 14,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A
  Tema: Planul de îngrijire al pacientului cu diabet zaharat

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Asistent universitar, poziția 57, disciplinele: Management; Comportament organizațional; Management strategic
  Data concursului 08.01.2019 (actualizare)
  Prelegere didactică Ora 11:00 Sala EP2 (actualizare)
  Probă scrisă Ora 12:00 Sala EP2 (actualizare)
  Interviu Ora 13:00 Sala EP2 (actualizare)
  Tema prelegerii didactice: Strategii competitive

 

Skip to content